Pääkirjoitukset

Varhainen vuorovaikutus on tie sujuvaan kaavaan

Laaja valitusoikeus kaavahankkeista on kunnissa koettu pulmalliseksi, koska usein valitukset vain jarruttavat yhteiskunnallisesti merkittäviä rakennushankkeita.
Kanta-Hämeessä on vireillä moninaisia kaavoja. Tammelassa on hiottu mm. Hykkilä-Lunkaan osayleiskaavaa.

Harva valitus johtaa päätöksen kumoutumiseen. Hallinto-oikeudet hyväksyvät keskimäärin joka seitsemännen kaavavalituksen.

Hallinto-oikeushan ei puntaroi kaavan järkevyyttä vaan kaavoitusprosessin lainmukaisuutta.

Hallinnossa on puitu valitusoikeuden rajaamista, ettei valituksia tehtailtaisi pelkästään kiusaksi.

Yksittäinen valittaja voi tuottaa harmia laajalti, aiheuttaa rakentamiselle pitkän viivästyksen ja jopa tappioita elinkeinoelämälle, vaikkei ole edes asianosainen.

Suurten kuntien kaavoittajat pitävät tuoreen kyselyn mukaan valtaosaa kaavavalituksista aiheettomina. Enemmistö kaavoittajista rajaisi alimmalla kaavatasolla valitusoikeuden vain asianosaisille.

Nykyisin hyvinkin joka kolmannen kaavavalituksen tekijä ei ole asianosainen.

Muutokset valitusoikeuteen ovat mahdollisia, koska maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa.

Valitusoikeus on kuitenkin tärkeä osa demokratiaa, ja sitä täytyy kunnioittaa. Kansalaisilla on oikeus vaikuttaa elinympäristöönsä.

Tuore kysely todistaa, että kaavavalituksia voisi parhaiten ehkäistä kansalaisia osallistavalla suunnittelulla.

Monilta turhiksi koetuilta valituksilta voitaisiin välttyä, jos kuntalaiset pääsisivät vaikuttamaan kaavaprosessin varhaisessa vaiheessa. Avoimuus ja kuntalaisten kuuleminen hälventävät epäilyjä.

Tarvitaan kuntalaisten ja viranhaltijoiden vuoropuhelua kaavasuunnittelun tavoitteista ja lähtökohdista.

Kaavavalitus jää varmasti tekemättä, jos osallistuminen johtaa myös kaavoituksen fiksaukseen.

Ainakin kuntalaisten pitäisi päästä alkutuimaan kertomaan huolistaan ja tarpeistaan sekä saamaan tietoa kaavoituksen intresseistä. Vuorovaikutus onnistuu hyvin verkon kautta.

Kaavoitusprosessia saisi sujuvoitettua myös kohdentamalla valitusoikeutta entistä paremmin. Valitusten ennakkoseulonta nopeuttaisi valitusten käsittelyä.

Hallinto-oikeudet tarvitsevat lisäksi riittävät resurssit valitusten ripeään käsittelyyn.

Päivän lehti

14.8.2020