Pääkirjoitukset

Veronmaksaja seisoo uuden ajan kynnyksellä

Tiistai jää historiaan viimeisenä päivänä, jolloin yli puoli Suomea sai tileilleen yhtä aikaa veronpalautusta. Se ei enää toistu.
Veronpalautuksia saa jatkossa heinäkuusta joulukuulle. Kuvaaja: Pekka Aho

Jatkossa ei enää ole isommin uutisoimista, kuinka suuret veronpalautukset piristävät juuri joulukauppaa.

Valtaosa henkilöistä, joka ei tee muutoksia veroilmoitukseensa, saa ensi vuodesta alkaen veronpalautuksensa tilille jo elokuussa ja muut loppusyksyn aikana. Jäännösverojen eli mätkyjen maksuajankohtakin aikaistuu.

Tammikuun alusta voimaan tulee kansallinen tulorekisteri, joka kerää kaikkien suomalaisten palkkatulot ja ansiotiedot.

Periaatteessa tulorekisteri yksinkertaistaa palkanmaksun ilmoitusmenettelyjä ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa.

Pienenä pelkona vain on, että valmistautuminen rekisterin tuloon on jäänyt yrityksissä ja julkishallinnossa viime tippaan.

Tulorekisterin turvin voisi tasata verotusta pitkin vuotta.

Jäännösverot tai veronpalautukset eivät kuitenkaan tulorekisterin ansiosta hetimmiten poistu, elleivät veronmaksajat itse valpastu.

Palkansaaja voi edelleen vaikuttaa jäännösveroihin tai veronpalautuksiin päättämällä, mitä tuloja ja menoja ilmoittaa ennakonpidätysvaiheessa.

Aloite ennakonpidätysprosentin muuttamisesta säilyy palkansaajalla itseltään. Hänen on ilmoitettava erikseen esimerkiksi vuokratulot ja työmatkakulut.

Tulorekisterin käyttöönotto helpottaa asiakaspalvelua, kun viranomainen näkee palkkatulot reaaliaikaisesti eikä entisen vuosittaisen ilmoituksen perusteella.

Kansalaiset pystyvät seuraamaan rekisterin kautta eri työpaikkojen palkkatietojaan ja vuodesta 2020 alkaen myös etuuksiaan ja eläkkeitään yhdestä paikasta reaaliajassa.

Tietoja käyttävät etenkin verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset. Rekisteri ei tuo mitään uusia tiedonsaantioikeuksia.

Kansalaisille ajantasainen tulorekisteri näkyy kaivattuna viranomaisasioinnin nopeutumisena. Kansalaiset eivät joudu toimittamaan tulotietojaan viranomaisille itse jälkikäteen.

Tulorekisteri mahdollistaa osaltaan myös odotetun sosiaaliturvan uudistamisen niin, että etuudet ja palkkatulot saadaan paremmin sovitettua yhteen.