fbpx
Pääkirjoitukset

Viranomaiset valpastuivat Vihtavuoresta

Vihtavuoren Forcitin räjähdysainetehtaan vakavaksi osoittautunut suuronnettomuusvaara on valpastuttanut viranomaiset vastaavien tilanteiden varalle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ylläpitää rekisteriä kaikista Suomen suuronnettomuusvaarallisiksi luokitelluista teollisuuslaitoksista tai varastoalueista. Viraston lista kattaa kolmisensataa sellaista kemikaaleja käsittelevää laitosta, joihin sisältyy riski suuronnettomuudesta. Listalla on muun muassa räjähde- ja ammustehtaita, alan tuotevarastoja, voimalaitoksia, öljynjalostamoja sekä vaarallisia kemikaaleja käyttäviä laitoksia.

Kaavoituksesta vastaava asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen (sd.) aktivoitui Laukaan tapahtumista ja patistelee alaisiaan viranomaisia laatimaan selvityksen vaarallisia aineita käsittelevien laitosten läheisyydessä olevasta asutuksesta. Yksityiskohtaista ja valtakunnallisesti kattavaa koostetta ei ole olemassa, mutta nyt sellainen tehdään yhdistelemällä eri viranomaistiedostoja.

Kuntien pelastusviranomaisilla tiedot riskilaitosten ja asutuksen sijainnista sekä pelastussuunnitelmista pitää olla kaikkialla Suomessa ja vieläpä ajantasaisina. Mikäli näin ei ole, viranomaiset eivät ole tehtäviensä tasalla ja ovat laiminlyöneet ne.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että pelastussuunnitelmat ovat aina kunnossa ja viranomaisilla on riittävät voimavarat vastata kansalaisten turvallisuudesta kaikissa oloissa.

Jos ja toivottavasti näin myös on, tuoreen ministerin selvityspyyntö on vain asian varmistamista, ei havaitun ongelman ratkaisua. Mutta ei olisi ensimmäinen kerta, kun poliitikot syöksyvät valmiille apajille haalimaan helppoja irtopisteitä.

Joku riskialttiin laitoksen naapurina asuva kansalainen saattaa käsittää tilanteen kokonaan väärin ja vetää siitä virheelliset johtopäätöksensä. Ministerin tarkoituksena on tuskin lisätä ihmisten pelkoja ja lietsoa perusteetonta hätäännystä, vaan päinvastoin.

Jokaisen kemiantehtaan tai varaston varjossa ei tarvitse pelätä eikä siellä väijy ainainen onnettomuusriski. Vaarallisia aineita käsittelevien yritysten on kerran vuodessa laadittava tiedote toiminnastaan ja jaettava se lähiympäristönsä asukkaille.

Suuronnettomuuden riskit eivät rajoitu vain kiinteisiin tehtaisiin ja varastoihin. Maanteillä ja rautateillä kuljetetaan paljon vaarallisia aineita, myös asutustaajamien ja kaupunkien läpi. Usein nämä kuljetukset keskittyvät turvallisuussyistä yön tunteihin, jolloin muuta liikennettä ei juuri ole. Toisaalta sydänyöllä sattunut onnettomuus voi vaikeuttaa esimerkiksi väestön evakuointia, koska öisin nukutaan eikä välttämättä kuulla hälytystä saati viranomaistiedotteita.

Jokamiehelle ei ole täysin välttämätöntä tietää kaikkia yksityiskohtia asuinympäristönsä riskitekijöistä. Tärkeintä hädän hetkellä on, että palo- ja pelastusviranomaiset tietävät tehtävänsä ja osaavat ne. Heillä on oltava niiden hoitamiseen riittävät voimavarat, niin kalustossa, osaamisessa kuin miesvahvuudessakin.

Menot