Pääkirjoitukset

Ydinvoimalainvestoinnit askarruttavat

Vielä kymmenen vuotta sitten ydinvoimainvestointi veti puoleensa halukkaita enemmän kuin oli mahdollisuus ottaa.

Olkiluodon kolmannen yksikön rahoitus saatiin hetkessä kasaan.

Nyt kellossa on toinen ääni. Olkiluoto 3:n rakentaminen viivästyy viidellä vuodella eli rakennusaika kaksinkertaistuu alkuperäisestä. Vähän samoin käy kustannusten. Runsaan kolmen miljardin euron investointi maksaa yli viisi miljardia.

Vielä ei tarkkaa summaa ole edes selvillä, kuten ei sekään, koska laitos saadaan tuottamaan sähköä.

Paljon halujen hiipumisesta ydinvoimalainvestointeihin kertovat Fennovoiman suunnitteleman Pyhäjoen laitoksen tapahtumat. Lähes kymmenen prosenttia voimalaosakeyhtiön osakaskunnasta haluaa joko luopua kokonaan omistuksesta tai pidättäytyä jatkorahoituksesta.

Muun muassa S-ryhmä ilmoitti, että sillä on rahalle parempaa käyttöä. S-ryhmä on yksi Fennovoiman 67 osakkaasta.

Fennovoiman pääosakas on saksalainen E.ON. 66 prosentin osuudellaan. Yhtiö ei kuitenkaan aio nostaa osuuttaan ja lisätä rahoitustaan hankkeesta, vaan hakee uusia osakkaita luopuneiden tilalle.

E.ON oli toisen saksalaisen energiayhtiön RWE:n kanssa suunnittelemassa ydinvoimalaa Britanniaan. Yhtiöt luopuivat kuitenkin hankkeesta kustannussyistä. Laitoksen rakentaminen olisi tullut liian kalliiksi.

TVO:n suunnitelmat neljännen voimalayksikön rakentamisesta Olkiluotoon etenevät ripeästi. Poliittinen päätös hankkeelle on saatu ja vajaan kolmen vuoden kuluttua pitäisi päästä tositoimiin.

Laitostoimittajasta käydään tällä hetkellä tarjouskilpailua.

Yhdestä asiasta TVO on kuitenkin vaitonainen. Miten pitkälle on varmistettu laitoksen rahoitus?

Auki ovat myös kiistat viivästymisten aiheuttamista korvauksista. TVO perää pääurakoitsija Arevalta miljarditason korvauksia. Arevalla on vetämässä samanmoinen korvausvaade Teollisuuden Voimalta.

Ranskalaisyhtiö katsoo, että TVO on omilla toimillaan aiheuttanut viiveen.

Olkiluoto 3 rakennetaan avaimet käteen -periaatteella. TVO katsoo olevansa jo sopimuksen luonteen takia vahvoilla kiistassa.

Ydinvoiman haluttavuus on perustunut tuottomuodon edullisuuteen ja siihen, että kustannukset ovat olleet arvioitavissa tarkasti, koska polttoaineen osuus kokonaiskustannuksista on marginaalinen.

Ylivoimaisesti suurimmat kuluerät eli investoinnit ja rahoitus on tähän asti kyetty ennakoimaan hyvin. Olkiluodon meneillään oleva voimalaprojekti muuttaa kuitenkin käsitystä hintojen pidosta ja luo epävarmuutta myös rahoitukseen.

Euromaiden pankkien ongelmat vielä lisäävät varovaisuutta suurten investointien rahoittamiseen. Fennovoiman johto suhtautui rauhallisesti muutaman osakkaan lähtöön projektista. Ainakin toistaiseksi.

Päivän lehti

17.1.2020