Pääkirjoitukset

Yhteiskunnassa on tilausta naisjohtajille

Naisjohtajien määrä on noussut suomalaisissa pörssiyhtiöissä ilahduttavasti ennätyslukemiin, mutta vielä on parantamisen varaa.
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa naisjohtajien mentorointiohjelman avausseminaarissa vuoden alussa.

Keskuskauppakamarin tuore naisjohtajaselvitys valottaa, että suurissa pörssiyhtiöissä joka kolmas hallituksen jäsen on nainen ja johtoryhmän jäsenistä joka neljäs on nainen.

Mikä hienointa, naisjohtajien osuus on kasvanut hienokseltaan vuosittain ja naisten osuus suomalaisten yhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut reilun 10 vuoden aikana.

Takamatka on vain suuri. On perusteltua hallituspaikkavalinnoilla tasoittaa sukupuolten välistä vääristynyttä suhdetta.

Tulevaisuus lupaa kehityksen jatkuvan, sillä naisten osuus johtoryhmien nuoressa polvessa on selvästi suurempi kuin vanhemmissa. Korkeakouluopiskelijoidenkin perusteella naisten osuus kasvaa edelleen.

Edelleen vain harva nainen toimii pörssiyhtiön toimitusjohtajana.

Naisten osuus on kasvanut hitaasti myös pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdossa.

Naisia puuttuu johtoportaasta etenkin miehisiksi mielletyillä toimialoilla kuten konepajateollisuudesta.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa arvioi tämän todistavan, että perinteisillä sukupuolirooleilla on vielä painoa koulutus- ja uravalinnoissa.

Naisjohtajien kasvavasta suuntauksesta huolimatta miehet pyrkivät ja päätyvät edelleen paljon todennäköisemmin päällikkötehtäviin.

Kyse on osaltaan roolimalleista ja naisten halukkuudesta hankkiutua eturiviin.

Suunta kääntyy täten hitaasti mutta kääntyy kuitenkin.

Naisten määrän kasvattaminen yhtiöiden johdossa on pitkällinen tavoite, jonka pontimena ovat tasa-arvovaatimukset ja yhtiöiden pyrkimys monipuoliseen asiantuntemukseen.

Suomen hallituksen 2016 laatiman tasa-arvo-ohjelman mukaan naisia ja miehiä pitää olla tasapuolisesti (40–60 %) pörssiyhtiöiden ja julkisomisteisten yhtiöiden hallituksissa vuoteen 2020 mennessä

Tavoite ei tätä tahtia ennätä täyttyä määräaikaan mennessä. Tehtävää siis riittää.

Tähänastiset tulokset osoittavat kuitenkin, että asenteet onneksi muuttuvat ja yhteiskunnallinen muutospaine toimii.

Kiintiöpaikkajärjestelmälle ei ole tarvetta.