Pääkirjoitukset

Yhtiöt raottivat salaisuuksien verhoa

Kun kuntalainen kaipaa tietoa kuntansa omistamien osakeyhtiöiden taloudesta, häneltä vaaditaan paitsi sinnikkyyttä, myös taitoa etsiä ja vaatia.

Kaupparekisteristä löytyy toki maksullisia tilinpäätöstietoja myös kunnallisista yhtiöistä, mutta harva yritys tarjoaa tietoja vapaaehtoisesti yleisön käyttöön esimerkiksi omilla internetsivuillaan.

Näin on myös Hämeenlinnassa, jossa on jo vuosia huudettu avoimuuden perään. Kun Hämeen Sanomat tällä viikolla selvitti yhtiöiden toimintakertomuksia, niitä piti monessa tapauksessa pyytää erikseen. Tilinpäätösdokumentit toimintakertomuksineen eivät myöskään noudata kaupungissa hyväksyttyjä konserniohjeita.

Aiempina vuosina kunnallisten yhtiöiden julkisuuslinja on ollut välillä hyvinkin tiukka. Media ei ole pyynnöistä huolimatta saanut tietoja esimerkiksi yhtiöiden johdon palkoista. On vedottu muun muassa vanhoihin johtajasopimuksiin, joiden mukaan palkkiot eivät ole julkista tietoa.

Julkisuudessa käydyn väännön jälkeen omistajaohjausta on tarkennettu. Hämeenlinnan valtuusto muutti konserniohjeitaan viimeksi reilut vuosi sitten.

Nykyisissä ohjeissa todetaan selkeästi, että myös yhtiöiden johdon palkkatiedot ovat julkisia ja ne tulee ilmoittaa yhtiön toimintakertomuksessa.

Viime vuoden toimintakertomukset ovat valmistuneet, mutta yhdessäkään ei ole konserniohjeiden edellyttämää mainintaa johdon palkoista. Ainoan poikkeuksen tekee ylikunnallinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula.

Jotain on kuitenkin muuttunut. Kun Hämeen Sanomat erikseen pyysi yhtiöiden johdon palkkatiedot, pyyntöön tällä kertaa myös vastattiin. Palkkavertailu löytyy tästä lehdestä.

Kuten siitä voidaan havaita, ei palkkojen tasossa ole mitään kummallista. Kuntayhtiöiden johtajat saavat työstään varsin kohtuullista palkkaa esimerkiksi moniin pörssiyhtiöihin verrattuna. Kaikki palkat ovat myös Hämeenlinnan kaupunginjohtajien palkkoja alhaisemmat.

Herääkin kysymys, miksi niitä on näin pitkään haluttu ehdoin tahdoin piilotella.

Samalla kun Hämeenlinnan kaupunki on saneerannut omia palvelujaan, on johtajien määrä myös yhtiöpuolella rajusti vähentynyt.

Esimerkiksi nykyistä Linnan Kehitystä vastasi vielä viime vuoden alussa iso ryväs erikokoisia kehittämisyhtiöitä, joista yksin Innopark-konserniin kuului aikanaan peräti viisi eri yhtiötä.

Silti yhtiöitä on yhä paljon, pitkälti toistakymmentä. Yhtiörakenteen selkeyttämistyö jatkuu edelleen. Uusimpana työn alla on Tekmen ja ateriapalvelujen yhdistyminen.

Kun yhtiöitä yhdistellään, kasvaa myös niiden henkilöstömäärä ja johtajan vastuualue. Vastuullisesta työstä tulee maksaa työn määrää vastaava palkka.

Varmasti Hämeenlinnan yhtiöiden johtajat ovat palkkansa ansainneet.

Menot