Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ahveniston Ystävät ry:n mielipide: Ahveniston moottorirata vai osa kansallista kaupunkipuistoa?

Ahveniston moottoriradan tulevaisuutta on toistuvasti pohdittu Hämeen Sanomissa Pertti Kurki-Suonion ilmoitettua luopuvansa ratatoiminnasta jo ennen vuokrasopimuksen umpeutumista lokakuussa 2023, mikäli toiminnalle löytyy jatkaja.

Yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen on ilmoittanut, että kaupunki aikoo jatkaa ratatoimintaa. Uutta vuokrasopimusta valmistellaan vuoden 2022 aikana ja sopimus aiotaan kilpailuttaa. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kaupungin on tarkasteltava asiaa myös moottoriradan ympäristöluvan näkökulmasta.

Päävastuu siitä, että lupamääräykset saadaan vastaamaan hallinto-oikeuden vaatimuksia, on kaupunkirakennejohtaja Tarja Majurilla.

“Pohjaveden suojausta on laiminlyöty”

Vaasan hallinto-oikeus tiukensi päätöksellään 9.6.2015 pohjaveden suojausta ja meluhaittoja koskevia lupamääräyksiä. Tarkennetut määräykset ovat tiivistetysti seuraavat: pohjaveden suojausta tulee parantaa, meluntorjuntaa tehostaa ja melumääräyksiä täydentää.

Pohjaveden suojausta tuli parantaa joko johtamalla hulevedet pois koko ajorata-alueelta tai muulla tavoin, esimerkiksi rakenteellisella muutoksella.

Suojauksen parantaminen on kokonaan laiminlyöty. Hulevedet valuvat rata-alueelta edelleen vapaasti maastoon ja muodostavat riskin pohjavedelle.

“Meluntorjunnassakin puutteita”

Meluntorjuntaa tuli parantaa kolmessa vaiheessa vuosina 2016–2018. Myös tässä on useita puutteita: maavalli niin sanottuun Tarun mutkaan on rakentamatta, samoin meluseinät mittauspisteiden 16 ja 17 välille ja radan korkeimman kohdan molemmin puolin. Asennetut peltiseinät eivät rakenteeltaan eivätkä asennustavaltaan täytä meluesteille asetettuja vaatimuksia.

Meluesteiden vaikutus ympäristömelun tasoon tuli selvittää kunkin toimenpiteen osalta erikseen. Sen kaupunki kuitenkin lykkäsi viimeisen vaiheen valmistumisen jälkeen laadittavan kokonaisselvityksen yhteyteen. Loppuraportin määräpäivä oli 9.7.2019, mutta raportti valmistui vasta 2021.

“Mittaajan huolimattomuutta ja mittausvirheitä”

Häiriintyvissä kohteissa tehtävät melumittaukset kaupunki jätti kokonaan ratayrittäjän vastuulle. Mittaajan huolimattomuudesta johtuen melun kapeakaistaisuus jäi kokonaan mittaamatta, lisäksi mittaustulokset ovat epäluotettavat yhden vuoden osalta. Tämä käy ilmi Insinööritoimisto Kari Pesonen oy:n mittausraporteista.

Melun mittaamisessa tehtyjen virheiden vuoksi Promethor oy:n laatiman meluselvityksen tietosisältö on monilta osin puutteellinen. Tämä on omiaan vaikeuttamaan uuden ympäristöjohtajan onnistumista melumääräysten täydentämisessä hallinto-oikeuden edellyttämällä tavalla. Tehtävä voi osoittautua ylivoimaiseksi.

Edellisen ympäristöjohtajan päätösasiakirjojen mukaan kaikki ympäristöluvan määräykset on toteutettu hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti sekä pohjaveden suojaamisen että melun osalta. Tosiasiat osoittavat kuitenkin, ettei näin ole tehty.

“Vähäinenkin riski pohjavedelle riittää”

Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 17.12.2021 ympäristöjohtajan Hämeenlinnan ampumaseuralle myöntämän ympäristöluvan pohjaveden pilaantumisriskin takia. Tämä osoittaa, että vähäinenkin riski pohjavedelle riittää perusteeksi lopettaa haitallinen toiminta. Tämä pätee myös moottorirataan.

Ahveniston tulevaisuudesta päätettäessä on aidosti kuultava kaupunkilaisia. Tällöin pohjaveden puhtaus, asumisviihtyvyys ja luonnossa liikkuminen saattavat hyvinkin ajaa moottoriradan ohi.

Marita Pennanen

puheenjohtaja

Paul Betcke

varapuheenjohtaja

Ahveniston ystävät ry