Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide: Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus

Tämän vuoden varhaiskasvatuspäivän teema “Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus” nostaa esille varhaiskasvatuksen opettajan työn merkityksen.

Lasten kyky oppia on ensimmäisten vuosien aikana suurempi kuin koskaan ja tällöin luodaan edellytykset koko elämän mittaiselle oppimiselle.

Päiväkodeissa rakennetaan lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuus. Ei siis ole yhdentekevää kuka opettajan työtä tekee.

“Hippiäisten ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja Lotta menee auttamaan päiväkodin juuri tullutta lasta pääsemään leikkiin mukaan. Yhdessä he valitsevat lasta kiinnostavan leikin ja opettaja tukee lasta leikkiroolin löytämisessä. Lotta jää ottamaan valokuvia ja kirjoittamaan lyhyitä muistiinpanoja leikkilanteesta. Kuviin ja muistiinpanoihin paneudutaan myöhemmin yhdessä ryhmän muiden kasvattajien kanssa, kun etsitään tapoja auttaa lapsia rakentamaan ystävyyssuhteita ja kehittämään leikkiä.”

Lapsen tapa toimia on leikki

Alle kouluikäisen lapsen pääasiallinen tapa toimia on leikki. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat siis leikin asiantuntijoita. Opettajan tärkeitä työkaluja ovat havainnoin ja reflektoin. Opettajan ydinosaamista on havaita jokaisen lapsen aloitteita, tunnetiloja, mielenkiinnon kohteita, vuorovaikutussuhteita sekä erilaisia tuen tarpeita.

Näiden pohjalta opettaja suunnittelee toimintaa lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista tukevaksi. Lapsia havainnoimalla ja omaa työtään arvioimalla opettaja saa tietoa siitä, mitä täytyy kehittää ja mihin toimintaa suunnata sekä miten saada jokainen lapsi kokemaan osallisuus, onnistumisia ja oppimisen iloa ryhmässä.

Sensitiivistä vuorovaikutusta

Opettajan osaaminen perustuu tutkittuun tietoon lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä sensitiiviseen vuorovaikutukseen lasten kanssa.

“Lotta etsii etoa ja keinoja auttaa lasta, jolla ilmenee haasteita siirryttäessä ulkoilusta ruokailuun. Lotta ehdottaa tiimilleen, että aikuinen on siirtymälanteessa lapsen lähellä tukemassa itsesäätelyä. Näistä käytännöistä keskustellaan myös lapsen huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa.”

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat korkeakoulutettuja alansa asiantuntijoita. Työtä ohjaavat varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksessa esiopetussuunnitelman perusteet. Opettaja on vastuussa lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu myös lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja arviointi.

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen edellyttää koulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien pedagogista osaamista, jota jaetaan työyhteisössä.

“Lotta keskustelee lasten kanssa siitä, millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat ja harjoittelevat. Yhdessä todetaan, että rauhoittumisen taito auttaa monessa lanteessa myös aikuisena.”

Katseet ovat tulevaisuudessa

Varhaiskasvatuksen opettajalla on katse tulevaisuudessa; hän miettii mitä taitoja nykyiset lapset tarvitsevat kasvaessaan aikuisiksi, millainen yhteiskunta ja maailma on tulevaisuudessa. Hyvät vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä elinikäinen oppiminen ovat tulevaisuudessa tärkeitä.

Opettaja ymmärtää myös lapsuuden itseisarvon. Lapsuus ja sen ainutkertainen aika on tässä ja nyt. Varhaiskasvatuksen opettajat tekevät maailman tärkeintä työtä.

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää 17.3.2022!

Iina Kivelä

varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen opettajien luottamusmies, hallituksen jäsen

OAJ Kanta-Häme

Saila Mathlin

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 1. varapuheenjohtaja

Marjo Puro

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, hallituksen jäsen

Lyydia Salo

varhaiskasvatuksen opettaja, hallituksen varajäsen

OAJ:n Hämeenlinnan paikallisyhdistys

Tiina Virtanen

varhaiskasvatuksen opettaja