Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Opettajien mielipide: Myllymäki on terveellinen ja turvallinen – Haluamme jatkaa työtämme

Monet kunnat kamppailevat sisäilmaongelmaisten koulujen kanssa. Näin on myös Hämeenlinnassa.

Kaupungin säästölistalle joutunut Myllymäen koulu on yksi harvoista sisäilmaltaan terveistä kouluista, jossa myös sisäilmaoireiset pystyvät opiskelemaan ja työskentelemään. Koulu tarjoaakin terveellisen ja turvallisen oppimis- ja työskentely-ympäristön koulun oppilaille sekä henkilökunnalle.

Myllymäen koulussa on vahva yhteisöllisyyden kulttuuri, jonka mahdollistaa koulumme sopiva koko. Oppilaat tuntevat opettajat ja opettajat tuntevat oppilaat.

Tämä edistää oppilaiden turvallisuudentunnetta ja edesauttaa syrjäytymisen ennaltaehkäisyä sekä oppilaan ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista.

Koulurakennuksiin on investoitu

Myllymäen koulurakennuksiin on investoitu runsaasti viimeisten vuosien aikana mm. uusimalla koulurakennusten katot, julkisivujen ja ikkunapuitteiden maalaukset, ilmastointi sekä keskusradio- ja valvontajärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet.

Tämän ansiosta koulumme pystyy toimimaan nykyisissä tiloissaan ilman akuutteja ja kiireellisiä toimenpiteitä.

Loistavan sijainnin kasvava Myllymäki

Myllymäki sijaitsee alueella, jonka väestönkasvuennuste on jatkuvasti nouseva. Myllymäki–Kankaantausta on yksi kaupungin tiivistämisrakentamisalueista.

Alueen lapsiperheiden määrä on kasvanut huomattavasti ja se näkyy koulun oppilasmäärässä. Oppilasmäärä on kasvanut vuosittain ja tällä hetkellä kaikille kouluun haluaville ei voida myöntää koulupaikkaa.

Lisäksi kaksi koulun luokkaa opiskelee osan päivästä muissa kuin oman koulun tiloissa tilanpuutteen vuoksi.

Monen perheen toiveena inhimillisen kokoinen koulu

Useat perheet hakevat lähtökohtaisesti lapsilleen inhimillisen kokoista koulua, jossa oppilaan yksilölliset tarpeet voidaan joustavasti huomioida.

Tällä on ratkaiseva merkitys siihen mihin asetutaan asumaan ja millaiset koulut ovat vetovoimaisia. Kaikki eivät voi opiskella suurissa yksiköissä ja siksi kouluumme on sijoitettu oppilaita, joiden opiskelu suuremmissa kouluissa ei ole ollut mahdollista tai ole onnistunut suunnitellulla tavalla.

Opetussuunnitelman näkökulmasta Myllymäen koulun sijainti on erinomainen. Kirjasto, taide- ja luontokeskukset, liikuntapalvelut sekä museot ja muut kaupungin palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Tämä mahdollistaa avoimen ja muuntuvan oppimisympäristön syntymisen luonnostaan, joka noudattaa kaupungin opetustoimen strategista linjausta.

Myllymäen loistava sijainti tarkoittaa myös turvallista kulkemista koulun ja kodin välillä niin kävellen kuin polkupyörällä sekä vapaa-ajalla harrastuksiin.

Myös joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Tältä osin edesautamme osaltamme kaupungin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius.

Strategiaa toteuttava Myllymäki

Kunnat kilpailevat uusista asukkaista ja yrityksistä. Myös Hämeenlinnan kaupunki on mukana tässä kilvassa, jossa uusia veronmaksajia tavoitellaan muuttavaksi kaupunkiin.

Elinvoimaisuuden näkökulmasta on oleellista tavoittaa lapsiperheet. Uusien asukkaiden kautta on myös mahdollista saada kaupunkiin uusia yrityksiä.

Yhtenä kaupungin toimintaa ohjaavana strategiana on palveluiden helposti saavutettavuus. Myllymäen koulu tarjoaa tämän saavutettavuuden alueensa lapsiperheille.

Asumisen ja työssä käymisen näkökulmasta Myllymäen–Kankaantaustan alue muodostaa kokonaisuuden, josta käsin mm. pendelöinti töihin pääkaupunkiseudulle onnistuu luontevasti. Alue on siis strategisesti merkittävä.

Monipuolinen ja erilaisia kouluvaihtoehtoja tarjoava kouluverkko, myös kanta-kaupungin alueella, on yksi vetovoimatekijä, jonka perusteella perheet valitsevat asuinpaikkansa.

Inhimillisen kokoinen, yhteisöllinen ja laadukasta opetusta antava koulu keskellä kaupunkia ja sen palveluita, on todellinen houkutin kaupunkiin muuttoa suunnitteleville perheille. Myllymäen koulu on juuri tätä.

Onko Hämeenlinna aidosti lapsiystävällinen?

Erityisesti koulupäätöksiä tehdessä lapsivaikutustenarviointi on keskeistä. Lisäksi oleellista on, että päätöksenteon keskiössä olevat pääsevät osaltaan vaikuttamaan ja ilmaisemaan oman mielipiteensä.

Unicefin kriteerien mukaan lapsiystävällisessä kunnassa, kuten Hämeenlinnassa, lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen 28.10.2019 esityksessä koulumme oltaisiin “yhdistämässä” toiseen kouluun. Toivottavasti sanamuoto ei sulje pois lasten, perheiden, henkilökunnan ja kuntalaisten kuulemista.

Asiantuntijalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, esitti omassa talousarvioesityksessään vuodelle 2020 ja talousarviosuunnitelmassaan 2021–2023 ja sen investointiosassa Myllymäen koulun peruskorjausta suunnitelmavuosilla 2022 ja 2023.

Myös kaupunkirakennelautakunta esitti peruskorjausta omassa budjettiesityksessään. Nämä lautakunnat ovat esityksellään todenneet Myllymäen koulun vetovoimaiseksi ja peruskorjauksen perustelluksi huomioiden kaupungin eri strategiat.

Yhdistämisen perusteita ei ole esitetty

Kaupunginhallituksen päätöksellä Myllymäen koulu on kuitenkin päätynyt taloudentasapainostusohjelman listalle, jossa esitetään mahdollisena Myllymäen yhdistäminen Seminaarin kouluun ja peruskorjauksesta luopumista.

Perusteita päätökselle ei ole esitetty eikä Myllymäen mahdollinen siirtyminen tue kaupungin strategisia linjauksia eikä aiemmin tehtyä palveluverkkopäätöstä, jonka yhteydessä tehtiin laaja lapsivaikutustenarviointi.

Olemme huolissamme asian yllättävästä käänteestä ja koulumme puuttumisesta nyt kokonaan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelmavuosien 2021–2023 investointilistalta.

Koulumme on alueen sydän

Myllymäen koulun arvokas ja historiallinen koulumiljöö ansaitsee arvoisensa kohtelun. Esteettisesti kaunis koulumme on ollut ja on merkittävä tukikohta monelle sukupolvelle.

Koulumme on alueensa sydän, osa Myllymäen kaupunginosan ja Hämeenlinnan omaleimaisuutta.

Haluamme jatkaa arvokasta työtämme Myllymäen alueen lasten parhaaksi omana itsenäisenä kouluna vaalien yli satavuotista perinnettä.

Outi Kärki

rehtori

Myllymäen koulun opettajakunta

Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto saa maanantaina 11.11.2019 tiedokseen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman, jossa esitetään Myllymäen koulun yhdistämistä Seminaarin kouluun.

Kaupunginvaltuuston kokousuutinen.