Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Pääkirjoitus Oppimisen tuen epäselvät määräykset ja ohjeet saivat laillisuusvalvojalta tukkapöllyä

Peruskoulun oppilaista lähes joka neljäs sai tehostettua tai erityistä tukea viime vuonna. Erikoista on, että tuesta ei ole säädetty riittävän selvästi.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ sai erävoiton Opetushallituksesta, kun eduskunnan oikeusasiamies päätyi sen kantelun kannalle.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen arvioi ratkaisussaan, ettei pidä Opetushallituksen määräyksiä ja ohjeita perusopetuksen erityisestä tuesta kaikilta osin oikeana.

Pölönen totesi epäselvyyksiä opettajien kelpoisuutta ja oppilaan tukea koskevien säännösten ja määräysten soveltamisessa. Hän esittää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, pitäisikö tukea ja kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä selventää. Kysymys on retorinen, kyllä pitäisi.

Opetushallituksen on arvioitava perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tarkennustarvetta.

Tuesta ei saa laistaa.

Oppimisen tuen epäselvä lainsäädäntö altistaa vääriin tulkintoihin. Puutteellisen ohjeistuksen vuoksi tukea tarvitsevia oppilaita voi jäädä heitteille, jolloin koko luokka kärsii.

Laillisuusvalvojan mukaan oppilailla on yhtäläinen oikeus erityisopetukseen. Erityisen tuen vuoro on, kun tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee osa-aikaista erityisopetusta vahvempaa erityisopetusta.

Oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta niissä oppiaineissa, joissa tällä on todettu sen tarve riippumatta opetuksen järjestämispaikasta tai opetusryhmästä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan erityisopetusta saa antaa kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja.

Vastuu kaikkien lasten oikeudesta perusopetukseen kuuluu opetuksen järjestäjälle eli kunnille ja valtiolle.

Kuntien on palkattava riittävästi erityisopettajia ja erityisluokanopettajia, jotta joka oppilas saa tarvitsemansa tuen. Erityisopettajien koulutusmääriä on lisättävä.

Moni luokan- ja aineenopettaja on kokenut jääneensä yksin erityisen tuen oppilaan opettamisen kanssa.

Suomessa on käyty vilkasta keskustelua inkluusion ongelmista koulumaailmassa. Inkluusio tarkoittaa jokaisen oppilaan oikeutta saada opetusta tavallisessa koululuokassa. Inklusiivisessa koulutusjärjestelmässä ei ole erillisiä erityiskouluja tai erityisluokkia.

Inkluusion varjolla on valitettavasti tehty säästöjä kuntatalouteen. Huonoimmillaan inkluusio toi tukea tarvitsevat oppilaat yleisopetuksen pariin perin vähäisin apukeinoin. Inkluusio ei kuitenkaan kiellä pienryhmäopetusta.

Lainsäädännön perusteella jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävästi tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuesta ei saa laistaa.