Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Ahvenisto liitettävä osaksi toiminnallista kaupunkipuistoa – Autourheilun lopettaminen olisi toimenpide hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi

YK:n suuressa ilmastokokouksessa YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi: "Olemme matkalla ilmastohelvettiin ja jalkamme on yhä kaasulla. Emme hoida osuut-tamme vaan luistamme yhteisestä vastuusta. Ilmastonmuutoksessa ongelma on pahin. Siinä olemme kaikki vapaamatkustajia." (HS 3.12.2022).

Suomen – ja myös Hämeenlinnan kaupungin – tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee rakennetun ympäristön ilmastotyötä vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla.

Tukea on tarjolla niin yrityksille, kunnille kuin muille toimijoille. Vauhdittaakseen hiilineutraaliuden saavuttamista myös Hämeenlinnan kaupungilla on mahdollisuus hakea tätä tukea Ahveniston alueen kehittämiseen.

Autourheilun lopettaminen kuuluu ensimmäisiin

Yksi ensimmäisiä toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi olisi ympäristöä monella tapaa saastuttavan autourheilun lopettaminen Ahvenistolla. Se olisi jatkotoimenpide Vaasan hallinto-oikeuden päätökselle 17.12.2021, jolla kumottiin Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtajan päätös ja hylättiin Hämeenlinnan ampumaseuran ympäristölupahakemus.

Moottoriradan ympäristövaikutuksethan ovat huomattavasti suuremmat kuin ampumaradan.

Edellytykset moottoriradan toiminnan jatkamiselle ovat kaikin puolin kyseenalaiset, koska suuri osan Vaasan hallinto-oikeuden 9.6.2015 päätöksellä 15/0156 määrää-mistä toimenpiteistä on jätetty tekemättä.

Tämä pätee niin pohjaveden suojeluun kuin meluhaittojen torjuntaan. Koko Ahveniston alue tulisi liittää osaksi Hämeenlinnan kansallista kaupunkipuistoa ja kehittää sitä hämeenlinnalaisten liikunta- ja virkistysalueena kulttuuritoimintojakaan unohtamatta.

Rata on pohjavesialueella ja asutuksen keskellä

Ahveniston moottoriradan olemassaoloa ja toiminnan jatkamista perustellaan mieluusti radan yli 50-vuotisella historialla. Tämä perustelu on kuitenkin nykyoloissa kestämätön, koska moottorirata sijaitsee ensimmäisen luokan pohjavesialueella asutuksen keskellä. Vaasan hallinto-oikeus onkin todennut, että näin ollen ympäristöluvan myöntäminen moottoriratatoiminnalle on vaikeasti perusteltavissa.

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtajan päätösasiakirjojen mukaan kaikki ympäristölupamääräykset niin pohjaveden suojelun kuin meluntorjunnankin osalta väite-tään toteutetun Vaasan hallinto-oikeuden määräämällä tavalla. Tosiasioiden valossa tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Kaupungin tulee sitouttaa uusi ratayrittäjä

Ratatoiminnan jatkoa suunniteltaessa Hämeenlinnan kaupungin viranomaisten tulee kiinnittää huomiota ja sitoutua seuraaviin asioihin:

Hämeenlinnan ympäristöviranomaisen 2022 teettämä meluseurannan tulosten arviointia tulee verrata Vaasan hallinto-oikeuden määräämiin melutasoihin ja melun leviämisalueisiin.

Vuosien 2016–2019 meluseurannassa ja sen raportoinnissa oli niin paljon virheitä ja puutteellisuuksia, ettei tuloksia voitu käyttää.

Kaupungin tulee sitouttaa mahdollinen uusi ratayrittäjä kaikkien ympäristölu-van vaatimusten toteuttamiseen ja tavoitteisiin (hiilineutraalius, melukuormi-tus) yhdessä kaupungin kanssa.

Hämeenlinnan kaupungin tulee tehostaa ympäristöluvan valvontaa ja huoleh-tia siitä, että kaikki Vaasan hallinto-oikeuden 2015 päätöksessään määräämät toimenpiteet pannaan täysimääräisesti täytäntöön sekä toteutuksen ja valvon-nan osalta.

Tämä koskee sekä pohjaveden suojelun parantamista koko rata-alueella hulevesien osalta siten, että vesien valuminen maastoon estyy. Myös meluntorjuntaa tulee edelleen tehostaa ja varmistaa melutasojen aleneminen jatkossa.

Ainoastaan näillä toimenpiteillä Hämeenlinnan kaupunki voi varmistaa Ahveniston alueen kehittämisen sujuvan etenemisen yhteisymmärryksessä kaikkien osapuolten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kirjoittajista Pennanen on Ahveniston ystävät ry: puheenjohtaja ja Rosberg Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteeri.