Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Velssin louhinnasta useita valituksia

Velssinmäkeen myönnetystä louhintaluvasta on hallinto-oikeudessa parikin valitusta, joista ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa lausunnot ensi viikolla.

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen lisäksi kahdeksan yksityishenkilöä on valittanut maa-aineksen ottoluvasta.

Myös samaa aluetta ja louhintaa koskevasta ympäristöluvasta on valitettu. Lisäksi ennen lupaprosessia aloitetusta louhinnasta on tehty tutkintapyyntö poliisille ja alueen hakkuista rikosilmoitus.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoesityksenä ensi viikon kokouksessa on, että hallinto-oikeudelle esitetyt vaatimukset tulisi hylätä aiheettomina.

Molemmissa valituksissa vaaditaan louhintaluvan kumoamista.

Erilaisia vaatimuksia

Luonnonsuojeluyhdistys perustelee vaatimustaan muun muassa sillä, ettei alueen luontoarvoja ole riittävästi selvitetty hakemuksessa. Lisäksi se vaatii, että maa-ainesten oton ympäristövaikutukset olisi pitänyt selvittää ennen luvan myöntämistä.

Myös maakuntakaavan ja yleiskaavan vaatimukset on yhdistyksen mukaan otettu luvassa huonosti huomioon. Lisäksi muistutetaan, että maa-ainesten otto alkoi jo ennen hakemuksen tekoa.

Kahdeksan yksityishenkilön allekirjoittamassa valituksessa vedotaan kallion ja moreenin louhinnan naapurustolle aiheuttamiin haittoihin, joita ovat lisääntyvä liikenne, pöly, melu ja tärinä.

Lausuntoesityksessä huomautetaan ely-keskuksen todenneen, ettei Velssinmäen louhinta-alueella ole luonnonsuojeluun liittyviä arvoja.

Maakuntakaavassa ei ole varauksia tälle alueelle. Yleiskaava varaa sen metsätalousalueeksi, joka ei rajoita maa-ainesten ottamista. Louhintaluvasta pyydetyissä lausunnoissa ei vaadittu yva-menettelyä.

Lausuntoesityksessä todetaan myös, että liikenne-, melu-, pöly- ja muut haitat on otettu tarkemmin huomioon ympäristöluvan määräyksissä.

Se, että louhinta alkoi ennen lupien hakemista, ei sinänsä vaikuta niiden myöntämiseen. Lautakunta on kuitenkin tehnyt luvattomasta maa-ainesten otosta ilmoituksen poliisille, joka tutkii asiaa.

Siiri laajenee lähettyville

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi helmikuussa maa-ainesten ottoluvan alueen omistajalle Jakob Krogiukselle.

Lupa myönnettiin kymmeneksi vuodeksi. Tuona aikana alueelta on mahdollista louhia lähes miljoona kuutiota kiveä.

Alunperin lupaa haettiin 15 vuodeksi, mutta Siirin laajeneva asuinalue tulee lähimmillään 700 metrin päähän louhoksesta. Siksi lupa-aikaa rajoitettiin.

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt rikosilmoituksen myös Velssinmäessä viime syksynä tehdyistä hakkuista.

Yhdistyksen mukaan hakkuilla on muun muassa hävitetty liito-oravan elinpiiriä. Maaomistaja on kiistänyt epäilyn.

Louhinta-alueen lähettyville suunnitellulta Siiri 2:n asuinalueelta Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys on niin ikään tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen.

Yhdistys perustaa valituksensa siihen, ettei asemakaava ota huomioon luonnonarvoja lain edellyttämällä tavalla.

Alueen kokoava Siirinkatu on linjattu kulkemaan arvokkaan lehtokorven läpi. Yhdistys esittää aluetta suojeltavaksi. (HäSa)