Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Etlan kovat eväät hallitusohjelmaan: Eläkeputki ja vuorotteluvapaa pois ja työvoiman tarveharkinnasta luovuttava

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etla arvioi, että Suomen kahden prosentin talouskasvu seuraavalla hallituskaudella vaatii työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Työllisyysasteen nostamiseen tarvitaan kovat keinot, kuten vuorotteluvapaan ja eläkeputken poistaminen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etla lataa kovia vaatimuksia Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan. Etla pitää mahdollisena, että Suomi voi saavuttaa kahden prosentin kasvuvauhdin hallituskaudella, jos työllisyysaste onnistutaan nostamaan 75 prosenttiin 2023 mennessä. Puolueet ovat yleisesti olleet 75 prosentin työllisyysasteen kannalla.

– Tavoite on realistinen, mutta vaativa, Etlan muistiossa todetaan.

Nykyinen hallitus tavoitteli 72 prosentin työllisyysastetta ja pääsi tavoitteeseensa marraskuussa, jolloin Suomen työllisyysaste oli tasan 72 prosenttia Tilastokeskuksen julkistaman työvoimatutkimuksen mukaan.

Työvoiman tarjontaa lisättävä

Etla esittää muistiossaan toimenpiteitä, joiden avulla hallitus voisi nostaa työllisten määrää Suomessa.

Etlan mielestä vuorotteluvapaa pitäisi poistaa, koska se toisi lisää parhaassa työiässä olevia työmarkkinoille. Vuorotteluvapaan ehtoja on jo nyt kiristetty. Tutkimusten mukaan vuorotteluvapaa heikentää työllisyyttä vielä vuosia vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen.

Etlan suosittelee myös kotihoidon tuen enimmäiskeston lyhentämistä esimerkiksi kuudella kuukaudella, jotta äidit palaisivat työmarkkinoille.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputken Etla poistaisi kokonaan. Nyt jo on sovittu, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat eläkeputkea uudestaan toukokuun loppuun 2019 mennessä.

Etlan mielestä Suomi tarvitsee myös enemmän työperäistä maahanmuuttoa Eta-alueen ulkopuolelta. Työ- ja oleskeluprosesseja pitäisi yksinkertaistaa ja työvoiman tarveharkinnasta pitäisi luopua.

Suomessa tutkintonsa suorittaville ulkomaalaisille pitäisi turvata myös automaattinen oleskelu- ja työlupa määräajaksi valmistumisen jälkeen.

Paikallista sopimista edistettävä

Etlan listalla on myös paikallisen sopimisen edistäminen lainsäädännön kautta. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan sitä, että työehdoista sovitaan yrityksen tai jopa toimipaikan tasolla sen sijaan, että työehdot määräytyisivät ammattiliiton ja työnantajajärjestöjen sopimalla tavalla. – Voitaisiin hyvin edetä esimerkiksi selvitysmies Harri Hietalan taannoisen ehdotuksen pohjalta. Myöskään yleissitovuuden kaventamista kilpailijamaiden tasolle ei ole syytä pitää tabuna, sanoo Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä .

Hietalan ehdotuksen ydin oli, että työnantaja voisi sopia varsin laajasti työehdoista yrityksen työntekijöiden kanssa ja sopiminen olisi mahdollista myös järjestäytymättömille työntekijöille. Hietalan mallissa työntekijöitä edustaisi luottamusmies tai työntekijäryhmä. Suomen Yrittäjät piti mallia luottamusmiespakkona ja esitys kaatui.

Oppivelvollisuusikää nostettava

Suomessa jää ihan liian paljon nuoria vain peruskoulun varaan ja iso osa heistä ei työllisty. Etla nostaisi nykyistä 17 vuoden oppivelvollisuusikää. Oppivelvollisuusikään pitäisi liittää myös muita tukitoimia ja kaikki opiskelusta aiheutuvat kustannukset pitäisi kattaa julkisin varoin.

Etlan mielestä Suomessa pitäisi ottaa käyttöön myös kohtuulliset lukukausimaksut. Näin korkeakouluopetusta voitaisiin laajentaa ja opetuksen laatua parantaa.

Vastikkeeton perustulo ei ole järkevä

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on ensi vaalikauden keskeinen asia. Etlan säilyttäisi perusturvan syyperusteisuuden ja vastikkeellisuuden. Eduskuntapuolueista osa kannattaa ja osa vastustaa vastikkeellisuutta.

– Vastikkeeton perustulo työkykyisille ei ole järkevä eikä realistinen vaihtoehto.

Etla markkinoi sosiaaliturvaan elinkaarinäkökulmaa. Veroilla rahoitetut tulonsiirrot tulisi kohdentaa ihmisille, jotka jäävät elinkaarituloilla mitattuna pienituloisiksi.

Etla ehdottaa myös, että poistetaan eläkkeiden karttuminen työttömyydestä ja opiskelusta. Lisäksi pitäisi selvittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työeläkejärjestelmän yhteensovittamista siten, että ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset vähentäisivät tulevaa eläkettä.

Asuntojen varainsiirtovero pois

Etla suosittelee työn verotuksen keventämistä edelleen ja verotuksen painopisteen siirtämistä kiinteistöverotukseen, kulutusverotukseen ja ympäristöverotukseen.

Asuntojen varainsiirtovero pitäisi poistaa ja kiinteistöveroa vastaavasti nostaa.

Myös yritystukiin pitäisi puuttua. Niiden painopistettä pitäisi siirtää työpaikkojen säilyttämiseen tähtäävistä tuista innovaatioita ja uusien tuottavien työpaikkojen luontia edistäviin keinoihin.