Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mitä vaaliohjelmissa luvataan köyhille? Eläkeläisille lisää rahaa, lapsiperheille varhaiskasvatusta, kaikille pienempiä asiakasmaksuja

Pienituloisten määrä on kasvussa, joten poliitikoilla pitää olla keinoja auttaa myös heitä. Terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen, ulosotossa olevien auttaminen ja pienimpien eläkkeiden nosto löytyvät lähes kaikkien puolueiden vaaliohjelmista. Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että kaikilla lapsilla pitää olla oikeus harrastaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus jäi seuraavan hallituksen huoleksi. Uudistuksen tavoitteena on ollut saada kaikille hyvät sote-palvelut lompakon paksuudesta riippumatta.

Uuden hallituksen urakkana on myös sosiaaliturvan uudistaminen. Puolueet korostavat, että korkeampi työllisyys auttaa parhaiten myös köyhyyden lieventämisessä. Perussuomalaisten sosiaalipoliittinen linja poikkeaa muista: puolue korostaa sosiaalipolitiikassakin maahanmuuton kustannuksia ja sitä, miten ne ovat pois suomalaisten hyvinvoinnista.

Myös seuraavia uudistuksia puolueet esittävät auttamaan kaikkein pienituloisimpia.

Eläkeläisköyhyys

Noin 13 prosentilla eläkeläisistä on huomattavia toimeentulovaikeuksia. Talousvaikeuksia on etenkin takuu- ja kansaneläkkeen varassa olevilla eläkeläisillä. Pääosa puolueista kannattaakin juuri pienimpien eläkkeiden nostoa. Kristillisdemokraatit keventäisi pienimpien eläkkeiden verotusta eläketulovähennyksen korotuksena.

Sdp on ilmoittanut tavoitteekseen nostaa alle 1 400 euroa kuukaudessa saavien eläkettä sadalla eurolla pitkällä tähtäimellä. Sdp ja keskusta esittävät, että kansaneläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkastuksien jäädytyksiä ei saa enää jatkaa. Kristillisdemokraatit tarkistaisi hintaindeksin laskutapaa, jotta eläkeläisten todellinen kulurakenne otetaan paremmin huomioon.

Kristillisdemokraatit alentaisi myös julkisen liikenteen matkalippujen hintoja eläkeläisille. Kokoomus korostaa, että perhevapaauudistuksella vähennetään etenkin naisten eläkeköyhyyttä.

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättäisivät perhevapaat perheiden itsensä päätettäviksi. Perussuomalaiset esittävät, että koska naisten eläke jää usein perhevapaiden ja lyhyemmän työuran takia pienemmäksi, eläkekertymä lastenhoidon ajalta jaettaisiin vanhempien kesken kahtia.

Köyhät lapsiperheet

Rkp, sdp, vihreät ja vasemmistoliitto haluavat palauttaa subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden. Ne perustelevat, että kaikille lapsille tarkoitettu varhaiskasvatus ja sen maksuttomuuden edistäminen auttavat erityisesti heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

Kokoomus haluaa pitkällä aikavälillä tehdä osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta eli 20 tunnista viikossa maksutonta. Kristillisdemokraatit pitäisi vapaaehtoisena 5-vuotiaiden esiopetuksen, mutta kannattaa sen maksuttomuutta. Perussuomalaiset kannattaa maksutonta varhaiskasvatusta vain kaikkein pienituloisimmille.

Keskusta esittää harkinnanvaraista ylimääräistä lapsilisää vakavissa talousvaikeuksissa oleville pienituloisille perheille. Seitsemän tähden liike (tähtiliike) korottaisi lapsilisiä. Vasemmistoliitto korottaisi yksinhuoltajien lapsilisää. Rkp ja vasemmistoliitto turvaisivat lapsilisät myös toimeentulotukea saaville. Kristillisdemokraatit esittää lapsilisään 1 000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea.

Lasten harrastaminen

Enemmistö puolueista tukisi lasten harrastustoimintaa, niin että lapsi tai nuori perheen varallisuudesta riippumatta saisi ainakin yhden harrastuksen.

Sdp esittää siirtymistä joustavaan koulupäivään, johon harrastustoiminta limitetään.

Myös kokoomus ja keskusta toisivat harrastukset koulupäivään ja kannattavat harrastustakuun laajentamista. Kokoomus ja siniset esittävät harrastuspassia, keskusta puhuu harrastetuesta ja rkp harrastesetelistä.

Vasemmistoliitto kehittäisi seurojen tukea harrastusmaksuja alentavaan suuntaan. Kristillisdemokraatit haluaa taata jokaiselle nuorelle mahdollisuuden ainakin yhteen harrastukseen.

Kokoomus ja vihreät tukisivat haasteellisilla alueilla toimivia kouluja tasa-arvon ylläpitämiseksi. Samaa ajaa muun muassa keskusta, jonka mukaan paikallisella perhepolitiikalla voidaan kohdentaa voimavaroja pienituloisten perheiden asuinalueiden kouluihin.

Asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeat. Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että asiakasmaksuja pitää alentaa.

Monet puolueista esittävät asiakasmaksuille yhteistä maksukattoa. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon matkoilla ja asiakasmaksuilla sekä lääkkeiden omavastuuosuuksilla on kullakin erillinen maksukatto.

Kristillisdemokraatit sisällyttäisi maksukattoon myös sosiaalipalvelujen maksut. Erilliset maksukatot tuottavat vuosittain noin 1 600 euron menot, mikä on pienituloisille iso summa rahaa. Monet pienituloiset jättävät rahapulan takia lääkkeitä ostamatta.

Sdp:n mukaan perustoimeentulotukea saavat pitää vapauttaa asiakasmaksuista. Jo nykyisin asiakasmaksulaissa on mahdollisuus jättää maksu perimättä tai periä alhaisempi maksu. Sdp:n mukaan lakia on täsmennettävä tältä osin ja lisätä tiedotusta siitä.

Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät poistaisivat terveyskeskusmaksut.

Velallisten armahtaminen

Vuonna 2017 lähes 320 000 sote-asiakasmaksua ja 36 000 varhaiskasvatusmaksua päätyi ulosottoon. Puolueet oikeistosta vasemmistoon ovat yksimielisiä siitä, että ulosotossa olevien elämää pitää helpottaa.

Rkp:n mukaan ulosotto ei saa olla este työnteolle tai yrittäjäksi ryhtymiselle. Rkp myös kohtuullistaisi maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaikaa. Vasemmistoliitto muuttaisi lakia niin, että maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai velan peruste on poistunut.

Kokoomus tehostaisi toimia ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, ja kristilliset lisäisi velkaneuvontaa ja saattaisi kaikki kulutusluotot kuluttajasuojalain piiriin.

Sdp ja vasemmistoliitto esittävät ulosoton suojaosan nostamista edelleen. Vasemmistoliiton esitys on, että suojaosaa ilman elatuskorotusta nostettaisiin nykyisestä 672 eurosta vähintään 800 euroon kuukaudessa. Elatuskorotuksen se säilyttäisi nykyisellään.

Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto takaisivat oikeuden sosiaaliseen luototukseen.

Ainakin siniset, vihreät ja vasemmistoliitto kieltäisivät pikavippien markkinoinnin, ja siniset ja sdp myös tarkentaisivat pikavippien korkokattoa.

Edullinen asuminen

Suomi on saanut tehokkaasti vähennettyä asunnottomuutta, mutta yhä ihmisiä on ilman kotia. Sdp asettaa tavoitteeksi poistaa asunnottomuus 2020-luvun aikana. Vihreiden tavoitteena on poistaa asunnottomuus 2026 mennessä.

Vasemmistoliitto poistaisi asunnottomuuden lailla, joka turvaa jokaiselle oikeuden turvalliseen ja kohtuuhintaiseen asuntoon. Vasemmistoliitto tarjoaisi yllättävän asunnottomuuden varalle koko maahan riittävästi matalan kynnyksen hätämajoitustilaa.

Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että edullisia asuntoja pitää saada lisää. Keskusta muistuttaa, että kohtuuhintainen asuminen on myös kaupungissa asuvien oikeus, ja siksi yhteiskunnan tukemaa asuntotuotantoa tarvitaan yhä. Vasemmistoliitto esittää, että uudisrakentamisesta 40 prosenttia pitäisi olla julkisesti tuettua ARA-tuotantoa.

Vasemmistoliitto alentaisi asumisen hintaa kasvukeskuksissa neljän vuoden määräaikaisella vuokrankorotusjarrulla. Tähtiliike esittää, että asumistuen kustannukset puolitetaan valtion ja kuntien kesken. Tähtiliikkeen mukaan kuntien vastuu asumistuesta hillitsisi asumiskustannusten nousua.

Lämmityskustannukset ovat monelle pientalossa asuvalle pienituloiselle merkittävä osa asuinkustannuksia. Kristillisdemokraatit esittää laajaa energia-avustusta vanhojen asuinkiinteistöjen energiakorjauksiin pienituloisille.

Opiskelijaköyhyys

Ainakin tähtiliike, sdp ja vihreät tekisivät toisen asteen oppimateriaaleista kuten lukion kirjoista tai ammatillisen koulutuksen työvälineistä maksuttomia. Kokoomus tukisi opiskelijaperheiden toimeentuloa nykyistä paremmin opintotuen huoltajakorotuksella. Siniset nostaisi huoltajakorotuksen 75 eurosta 150 euroon.

Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden yhteinen Vaalilehti julkaistiin torstaina 11.4. Lue näköislehti täällä: https://www.hameensanomat.fi/nakoislehti/

Eduskuntavaalit käydään sunnuntaina 14. huhtikuuta, Lisätietoa vaaleista, äänestämisestä ja äänestyspaikoista saat täältä: Vaalit.fi

Mitä mieltä olit kirjoituksesta?Vastauksia 1 kpl Lisää tästä aiheesta +1 Aihe ei kiinnosta +1 Hyödyllinen kirjoitus +1 Epäselvästi kirjoitettu +1