Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Apulaisoikeusasiamies: Verottajan käyttämä automaatio verotuspäätöksissä on laiton eikä se ole myöskään hyvää hallintoa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan verovelvollisen oikeusturva vaarantuu verojen automatisoidussa käsittelyssä.

Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslaina vaatimuksia, toteaa apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin tiistaina julkistetussa päätöksessään.

Sakslinin mukaan se on lainvastainen siksi, koska “Verohallinnon automatisoitu verotus- ja päätöksentekomenettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsäädäntöön”.

Se ei ole myöskään “hyvää hallintoa” eikä siinä ole otettu huomioon oikeusturvaa ja virkavastuun asianmukaista toteutumista.

AOA:n mukaan hyvään hallinnon perusteisiin kuuluisi, että Verohallinto tiedottaisi avoimesti asiakkailleen, milloin heidän veroasiansa on käsitelty automaattisessa päätöksentekomenettelyssä.

Sakslin otti kanteluiden johdosta omana aloitteena tutkittavakseen hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun toteutumisen Verohallinnon automaattisessa päätöksentekomenettelyssä.

Tällä hetkellä oma-aloitteisten verojen verotusmenettely on pitkälti automatisoitu. Kun Verohallintoon saapuu virheellinen tai loogisesti puutteellinen ilmoitus, automaatio lähettää kehotuksen tai selvityspyyntökirjeen.

– Verohallinnossa verovelvollisen koko veroasian käsittely voi siten tapahtua niin kuulemis-, päätöksenteko- kuin perintävaiheineen automaatiossa ilman, että kukaan luonnollinen henkilö on osallistunut veroasian käsittelyyn.

Päätöksenteon perusteet esiin

Apulaisoikeusasiamiehen tutkimissa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyjen kanteluissa ongelmia on ilmennyt esimerkiksi verovelvollisen oikeudesta saada tietoa päätöksenteon perusteista ja sekä mahdollisuudesta saada henkilökohtaista palvelua.

– Käsitykseni mukaan myös verovelvollisen oikeusturva näyttäisi tosiasiallisesti vaarantuvan, jos automaatiossa lähetettyihin kehotuksiin verovelvollisen antamia selvityksiä ei tutkita asianmukaisesti, vaan automaatiossa tehdään veropäätös, jossa määrätään jopa 20 prosentin veronkorotus viivästysseuraamuksineen.

Hänen mukaansa Verohallinnon asiakkailla on oikeus tietää heidän asiansa käsittelyn perusteet, jotta he voivat arvioida automaattisen päätöksenteon asianmukaisuutta ja jotta heidän oikeusturvansa toteutuisi.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain mukaan päätöksestä on käytävä ilmi päätöksen tehnyt viranomainen yhteystietoineen, verovelvollisen yksilöintitiedot, päätöksen perustelut ja tieto siitä, miten asia on ratkaistu. Päätös voidaan jättää perustelematta silloin, kun perusteleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Automaatiossa lähetettyihin selvityskirjeisiin ja automaatiossa tehtyihin verotuspäätöksiin yhteystiedoksi tulostuvat kuitenkin Verohallinnon palvelunumerot, joista puhelut ohjautuvat virkamiehille, joilla ei ole yksityiskohtaista tietoa päätöksenteon perusteista.

“Pitäisi säätää lailla tarkkarajaisesti”

Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin kiinnittänyt asiaan huomiota. Sen mukaan automatisoituun päätöksentekomenettelyyn liittyy useita säätelemättömiä kysymyksiä.

Apulaisoikeusasiamies pitää valitettavana, että automatisoitu hallinto- ja päätöksentekomenettely on edennyt Verohallinnossa laajasti ilman asianmukaista selvitystä ja arviota lailla säätämisen tarpeesta.

AOA:n mukaan Verohallinnon automaattisesta hallinto- ja päätöksentekomenettelystä pitäisi säätää lailla täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.

– Sääntelystä tulisi ilmetä muun ohella, miten asiat valikoituvat automaattisessa päätöksenteossa ratkaistavaksi ja miten toteutuu automatisoidun päätöksenteon algoritmien julkisuus, apulaisoikeusasiamies toteaa.