Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Apulaisoikeusasiamies: Veroautomaatti on laiton – verohallinnon pääjohtaja toivoo lakimuutosta

Maija Sakslinin mukaan verovelvollisen oikeusturva vaarantuu verojen automatisoidussa käsittelyssä.

Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslaina vaatimuksia, toteaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tiistaina julkistetussa päätöksessään.

Sakslinin mukaan menettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsäädäntöön. Se ei ole myöskään hyvää hallintoa eikä siinä ole otettu huomioon oikeusturvaa ja virkavastuun asianmukaista toteutumista.

Päätös oli verohallinnolle yllätys. – Vuoden 2005 jälkeen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä on käsitelty moneen otteeseen, eikä missään vaiheessa ole nostettu esiin, että tämä olisi laitonta, sanoo verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura Lännen Medialle.

Oma-aloittesten verojen päätökset automatisoitu

Asia koskee oma-aloitteisia veroja, joiden käsittely on pitkälti automatisoitu.

Kun Verohallintoon saapuu virheellinen tai puutteellinen ilmoitus, automaatio lähettää kehotuksen tai selvityspyyntökirjeen.

– Verohallinnossa verovelvollisen koko veroasian käsittely voi siten tapahtua niin kuulemis-, päätöksenteko- kuin perintävaiheineen ilman, että kukaan luonnollinen henkilö on osallistunut veroasian käsittelyyn, Sakslin toteaa.

Kantelujen perusteella ongelmia on ilmennyt esimerkiksi verovelvollisen oikeudesta saada tietoa päätöksenteon perusteista ja sekä mahdollisuudesta saada henkilökohtaista palvelua. Oikeusturva ei Sakslinin mukaan näytä toteutuvan esimerkiksi silloin, jos verovelvollisen antamia selvityksiä ei tutkita asianmukaisesti.

Perusteiden saamisessa ongelmia

Sakslin huomauttaa, että verohallinnon asiakkailla on oikeus tietää asiansa käsittelyn perusteet, jotta he voivat arvioida automaattisen päätöksenteon asianmukaisuutta.

Päätös voidaan jättää perustelematta silloin, kun perusteleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain mukaan päätöksestä on käytävä ilmi päätöksen tehnyt viranomainen yhteystietoineen, verovelvollisen yksilöintitiedot, päätöksen perustelut ja tieto siitä, miten asia on ratkaistu.

Automaatiossa lähetettyihin selvityskirjeisiin ja automaatiossa tehtyihin verotuspäätöksiin yhteystiedoksi tulostuvat kuitenkin verohallinnon palvelunumerot. Niistä puhelut ohjautuvat virkamiehille, joilla ei ole yksityiskohtaista tietoa kyseisen päätöksen perusteista.

Verohallinnon tulisi tiedottaa avoimesti asiakkailleen, milloin heidän veroasiansa on käsitelty automaattisessa päätöksentekomenettelyssä, apulaisoikeusasiamies katsoo.

“Automaatio on täysin tunteeton”

Heikuran mukaan automaatio tekee pitkälti matemaattisia ratkaisuja. Niissä kone tarkistaa, ovatko tietyt rajat täyttyneet tai esimerkiksi ilmoitus annettu.

– Automaatio on täysin tunteeton. Siksi tasapuolisuus on parempi kuin virkailijakäsittelyssä.

Ennen kaikkea kyse on tehokkuudesta: automaation avulla verohallinto on supistanut työntekijämäärää kahdella tuhannella. Siksi siitä ei Heikuran mukaan voi käytännössä luopua.

– Aikataulut menisivät aivan uusiksi tai tarvittaisiin paljon lisää työvoimaa. En usko, että siihen haluttaisiin mennä.

Verohallinto aikoo tarkastella omaa toimintaansa päätöksen valossa ja muuttaa, mitä muutettavissa on. Katse kääntyy silti eduskuntaan.

– Toiveemme on, että lainsäädäntöä tarkennettaisiin niin, että automaatiomenettely on edelleen mahdollinen.

Verohallinto toivoo lakimuutosta

Myös apulaisoikeusasiamies katsoo, että verohallinnon automaattisesta hallinto- ja päätöksentekomenettelystä pitäisi säätää lailla täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.

– Sääntelystä tulisi ilmetä muun ohella, miten asiat valikoituvat automaattisessa päätöksenteossa ratkaistavaksi ja miten toteutuu automatisoidun päätöksenteon algoritmien julkisuus, Sakslin toteaa.

Hän pitää valitettavana, että automatisoitu hallinto- ja päätöksentekomenettely on edennyt verohallinnossa laajasti ilman asianmukaista selvitystä ja arviota lailla säätämisen tarpeesta.

Päivitetty klo 18.00: Lisätty verohallinnon kommentit.