Julkaistu: 19.12.2016 06:29

Vieläkö isollekin lapselle kannattaa lukea ääneen?

 • Kuva:
  Kuva:

Millainen merkitys sillä on, että vanhempi lukee lapselle kirjaa, tutkija ja kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen?

– Ensinnäkin lapsi arvostaa sitä, että aikuinen pysähtyy ja löytää rauhallisen ajan lukea hänelle, antaa siis hänelle aikaansa.

– Ääneen lukemisen tärkein, vaikka vähän unohdettu merkitys on, että aikuinen antaa lapselle rikkaan äidinkielen. Arkikieli tahtoo usein olla komentoja, huolehtimista ja muuten topakkaa kieltä. Lukeminen osoittaa lapselle, että kielellä voi myös leikkiä.

– Lukemisen kautta aikuinen antaa lapselle mielikuvituksen siivet, jotka kantavat monin tavoin aikuisuuteen saakka.

Voiko ääneen lukeminen auttaa lasta koulussa?

– Tutkimusten mukaan lapselle lukeminen auttaa vieraiden kielten oppimisen lisäksi myös matemaattisissa aineissa. Hahmotuskyky ja kielilogiikka heijastuvat siis monelle alueelle.

– Nykymaailmassa sanan mahti on voima, jota ei kannata aliarvioida.

– Lapsi, jolla on äidinkieli hallussaan, pystyy sanallisesti perustelemaan näkemyksiään. Todennäköisesti hän ei silloin yhtä helposti turvaudu nyrkkeihin.

Kannattaako lapselle lukea vielä, kun hän osaa jo itse lukea?

– Ilman muuta. Monet kiinnostavat kirjat jäävät lukematta ilman aikuisen apua. Ääneen luku rentouttaa lasta ja vapauttaa hänen aistinsa nauttimaan tarinasta.

– Tutkimusten mukaan ääneen lukeminen hyödyttää vielä 13-vuotiastakin lasta, eikä siitä ole mitään haittaa myöhemminkään.

– Lukea voi esimerkiksi paksuja fantasiakirjallisuuden tai lasten- ja nuortenkirjallisuuden klassikoita tai nuoren elämänpiiriä lähellä olevia nykyromaaneja.

– Lukiessaan aikuinen saa lapsesta tärkää salatietoa. Tarkkaile, kuinka lapsi kommentoi lukemaasi ja reagoi kuviin tai jännittäviin käänteisiin. Aikuisen kannattaa olla alttiina kysymyksille ja antaa niihin myös vastauksia.

Elina Pajunen

Kiperät aiheet ja tuleva vaalivuosi saavat todennäköisesti eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelemaan vireästi Porin torilla. Yhdeksän puolueen puheenjohtajat ovat mukana illalla suorana nähtävässä Suomi-Areenan puheenjohtajatentissä.

                                 Kuva: Aliisa Piirla / Arkisto

Aikuisille suunnattuja Prometheus-leirejä on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Kuinka suosittuja ne ovat olleet, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen?– Ensimmäiselle leirille osallistui 15 henkilöä, siitä eteenpäin osallistujia on ollut pari–kolmekymmentä vuosittain.

                 Erilaiset leikit toimivat leireillä osana oppimista, mutta myös tuulettumiskeinona vakavien asioiden välissä. Martti Tiaista (keskellä) leirille tulo jännitti. Neljäntenä leiripäivänä hän kuitenkin sanoo jo voivansa suositella lämpimästi leirin käymistä.                Kuva: Annika Ollanketo

Prometheus-leirin käy tänä vuonna ennätysmäärä leiriläisiä. Leiri syntyi vaihtoehdoksi rippileirille, mutta nykyisin osa nuorista käy molemmat leirit.Nea Severidt ja Martti Tiainen istuvat katoksen alla entisen kyläkoulun pihalla Yli-Iissä.On heidän Prometheus-leirinsä neljäs päivä.


        
         Pirkko ja Jaakko Kuusjärvi 
        
        Kuva: Janne Körkkö

Kastele riittävän paljon ja oikeaan aikaan Heinäkuun puolivälissä puutarhan kasvu on kiihkeimmillään, ja silloin on tärkeintä muistaa kastella varsinkin samana kesänä istutettuja kasveja riittävästi ja oikein. Kastelu on taitolaji. Yleisin virhe on kastella liian usein ja liian vähän.

                 Paperipajan ohjaaja Liisa Raskinen näyttää kuinka paperia tehdään käsin arkki kerrallaan. Paperipaja toimii keskikesällä tiistaisin entisessä tallirakennuksessa.                Kuva: Eeva Kollanus

Työmies-askit ja opetustaulujen pahvit syntyivät tehtaassa, josta tuli Unescon maailman-perintökohde.Kädet kauhovat puukuidut liikkeelle vesiastiassa, seuraavaksi veteen ujutetaan puinen kehikko eli viira.