Julkaistu: 11.12.2017 06:30

Mikä masentuneen elämässä on tärkeää?

Kouluttajapsykoterapeutti Arto Pietikäinen kohtaa työssään paljon eriasteisia masennuksesta kärsiviä asiakkaita. Näin hän vastaa aihetta koskeviin kysymyksiin.

Voisitko kuvailla masennusta muutamalla sanalla?

– Masennus on terminä kuin huono sää, joka ei kerro kovin tarkasti, millaisesta olotilasta on kyse. Masennus-sanan alle mahtuu useita erilaisia masennuksia. On olemassa elämänkriisien, vanhan traumahistorian tai pitkittyneen stressin laukaisemaa masennusta ja niin edelleen. Yhteistä niissä on se, että mieliala on alhainen, elämänlaatu kärsii, eikä mikään tunnu kiinnostavan.

Kuinka pitkäaikaisesta masennuksesta voi selvitä?

– Suositushoitoa ovat lääkehoito ja psykoterapia. Useimmiten niiden yhdistelmä on toimivin kokonaisuus. Jokainen meistä tarvitsee läheisiä ihmissuhteita. On erityisen tärkeää, että lähellä olisi joku, joka hyväksyy sellaisenaan ja on tukena, silloin kun on vaikeaa.

– Käyttäytymisen aktiivisuus voimavarojen mukaan on toinen tärkeä asia. Erakoituminen ja passivoituminen eivät ole vain masennuksen seuraus, ne myös ylläpitävät sitä.

Mikä on masentuneen elämässä tärkeää?

– Miltei jokainen tunnistaa jonkin ihmisen tai asian, joka on hänelle tärkeä, vaikka se ei masentuneena tärkeältä tuntuisikaan. Jos on masentunut, kannattaa silti sopivissa määrin pyrkiä tekemään asioita, jotka ovat aiemmin olleet itselleen palkitsevia ja tärkeitä. Sellaisia kokemuksia löytääkseen voi myös kokeilla uusia asioita. Vaikeinta on usein se, että ihmisestä tuntuu, ettei millään jaksaisi ja silti mielekäs tekeminen voisi auttaa.

– Aktiivisuuden ylläpitäminen voi katkaista hankalan voimattomuuden kierteen, koska masennus ei helpotu yleensä passiivisella levolla. Jo säännöllinen liikkuminen voi auttaa saamaan hiukan lisää energiaa. Kannattaa seurata, mitkä asiat ovat auttaneet mielialaan ja mitkä vievät sitä huonompaan suuntaan, ja pyrkiä tämän tiedon avulla tekemään mielialaa tukevia valintoja.

Kiperät aiheet ja tuleva vaalivuosi saavat todennäköisesti eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelemaan vireästi Porin torilla. Yhdeksän puolueen puheenjohtajat ovat mukana illalla suorana nähtävässä Suomi-Areenan puheenjohtajatentissä.

                                 Kuva: Aliisa Piirla / Arkisto

Aikuisille suunnattuja Prometheus-leirejä on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Kuinka suosittuja ne ovat olleet, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen?– Ensimmäiselle leirille osallistui 15 henkilöä, siitä eteenpäin osallistujia on ollut pari–kolmekymmentä vuosittain.

                 Erilaiset leikit toimivat leireillä osana oppimista, mutta myös tuulettumiskeinona vakavien asioiden välissä. Martti Tiaista (keskellä) leirille tulo jännitti. Neljäntenä leiripäivänä hän kuitenkin sanoo jo voivansa suositella lämpimästi leirin käymistä.                Kuva: Annika Ollanketo

Prometheus-leirin käy tänä vuonna ennätysmäärä leiriläisiä. Leiri syntyi vaihtoehdoksi rippileirille, mutta nykyisin osa nuorista käy molemmat leirit.Nea Severidt ja Martti Tiainen istuvat katoksen alla entisen kyläkoulun pihalla Yli-Iissä.On heidän Prometheus-leirinsä neljäs päivä.


        
         Pirkko ja Jaakko Kuusjärvi 
        
        Kuva: Janne Körkkö

Kastele riittävän paljon ja oikeaan aikaan Heinäkuun puolivälissä puutarhan kasvu on kiihkeimmillään, ja silloin on tärkeintä muistaa kastella varsinkin samana kesänä istutettuja kasveja riittävästi ja oikein. Kastelu on taitolaji. Yleisin virhe on kastella liian usein ja liian vähän.

                 Paperipajan ohjaaja Liisa Raskinen näyttää kuinka paperia tehdään käsin arkki kerrallaan. Paperipaja toimii keskikesällä tiistaisin entisessä tallirakennuksessa.                Kuva: Eeva Kollanus

Työmies-askit ja opetustaulujen pahvit syntyivät tehtaassa, josta tuli Unescon maailman-perintökohde.Kädet kauhovat puukuidut liikkeelle vesiastiassa, seuraavaksi veteen ujutetaan puinen kehikko eli viira.