fbpx
Teema

Hajosiko autosi moottoritiellä? Pois tieltä ja varoituskolmio tarpeeksi kauas

Moottoritiellä kolaroitu tai pysäköity ajoneuvo on siirrettävä pois kahden vuorokauden kuluessa, muuten homma muuttuu kalliiksi.
Jos auto joudutaan jättämään moottoritielle, se on ajettava mahdollisuuksien mukaan päällystetyn alueen ulkopuolelle penkereelle.

Vanhoja autoja, kesäautoja, renkaattomia autoja, pakettiautoja, peräkärryjä ja satunnaisesti muitakin kulkupelejä.

Parin sadan kilometrin ajomatkalta moottoritiellä voi enimmillään bongata toistakymmentä seisovaa tai hylättyä ajoneuvoa.

– Kevät ja kesä ovat hulluinta aikaa. Väärin pysäköityjen autojen siirtoja tehdään toiminta-alueellani Tampereen ympäristössä ainakin pari viikossa, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen aluevastaava Antti Piirainen kertoo.

Suurimmaksi vaaraksi muille hylätyt ajoneuvot ovat juuri moottoriteiden varsilla.

 

Moottoritieajamisen perusidea on ajaa sujuvasti ja nopeasti paikasta A paikkaan B. Pysähtely on sallittu vain levähdysalueilla ja huoltoasemilla.

Jos polttoaine loppuu, rengas puhkeaa tai tekninen vika yllättää kesken matkan, auto on osattava pysäköidä oikein: kokonaan pois tiealueelta, siis asvaltin ulkoreunan yli ja penkereen puolelle.

Vaikeimpia ovat reunakaideosuudet, joissa ajoneuvo jää pakosta aivan tien oikean kaistan viereen. Kuljettajan oven aukaiseminenkin on näissä oloissa vaarallista.

Pysäköity ajoneuvo on merkittävä varoituskolmiolla. Sen paikka ei ole katolla, vaan 100–150 metrin päässä auton takana.

– Jos kolmio jää liian lähelle, takaa tuleva voi hätääntyä sen näkemisestä, ja kohta onkin auton perä jo edessä, Piirainen huomauttaa.

Oman näkyvyyden varmistaa heijastinliivi, joka siis on hyvä pitää autossa aina mukana.

 

Pienemmillä teillä erityisen vaarallisia ovat juuri mutkan taakse jätetyt ajoneuvot, varsinkin jos niistä ei varoiteta tulijaa ennakolta.

– Sellainenkin auto on osunut kohdalle, joka oli jätetty moottoritien ohituskaistalle osittain kaistan puolelle, aluevastaava Pertti Valo kertoo.

Jos ajoneuvo on pysäköity liikenneturvallisuutta vaarantavalla tavalla, poliisilla on oikeus siirtää se välittömästi.

Ely-keskus tai kunta voi niin ikään siirtää ajoneuvon välittömästi, mikäli siitä on huomattavaa haittaa tien käytölle.

Tiealueelle virheellisesti pysäköidyn tai onnettomuuteen joutuneen ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on kaksi vuorokautta aikaa siirtää ajoneuvonsa itse.

Jos näin ei tapahdu, kunta tai ely-keskus saavat siirtää auton tiealueella lähimpään turvalliseen ja näkyvään paikkaan tai suoraan varastoon odottamaan lunastusta.

Jos ajoneuvo on selkeästi hylätty, esimerkiksi rekisterikilvet puuttuvat, varastosiirto voidaan tehdä viipymättä. Kunta saa toimittaa katualueidensa varsilta kerätyt autonromut suoraan romutettaviksi.

 

Ely-keskukset saivat viime vuonna 914 ilmoitusta maantielle jääneistä ajoneuvoista. Vuonna 2013 vastaava määrä oli vain 576.

Kuntien ylläpitämiin varastoihin näistä siirrettiin noin puolet, 470 kappaletta. Säilytysaika on 30–60 vuorokautta, mutta varsinkin loppuun ajetut ja vanhat kulkupelit eivät useinkaan enää omistajaansa kiinnosta.

Osasyynä on hinta. Siirron ja siirtopäätöksen perushinta asiakkaalle on 220 euroa. Kustannukset voivat nousta, jos siirron apuna joudutaan esimerkiksi käyttämään turva-autoa.

Lisäksi omistajan tai haltijan maksettaviksi tulevat varastointikulut ja mahdolliset jätehuoltomaksut.

Aluevastaavien mukaan ajoneuvosiirron ja varastoinnin hinta vaihtelee tapauksesta riippuen 200–600 euron välillä.

 

Valtion omistamilta tiealueilta tapahtuvia ajoneuvosiirtoja koordinoi Lapin ely-keskus. Ryhmäpäällikkö Marja-Lea Hallikainen epäilee, että tapausmäärien kasvu johtuu osittain parantuneesta tietoisuudesta.

– Pysäköidyistä ja hylätyistä ajoneuvoista ilmoitetaan Tienkäyttäjän linjalle, ja tätä palvelua on viime vuosina aktiivisesti markkinoitu. Elyt ja urakoitsijat seuraavat lisäksi tahoillaan tien varteen jätettyjä ajoneuvoja.

Kun ilmoitus kulkupelistä tulee, Lapin ely-keskus selvittää sen omistajan tai haltijan jos se on mahdollista. Keskus on tähän yhteydessä ja ilmoittaa urakoitsijalle, jos omistaja aikoo itse siirtää ajoneuvonsa.

Siirron jälkeen Rovaniemeltä lähtee ajoneuvon siirto- ja siirtokustannuspäätös ja lasku siirrosta omistajalle tai haltijalle.

– Haluaisin uskoa siihen, ettei tienkäyttäjien välinpitämättömyys ole kasvanut, vaan jokainen huolehtii autonsa tien varresta itse pois jatkossakin, Hallikainen sanoo.

Lukot saa avata

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirto perustuu lakiin ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008).

Ennen siirtoa ajoneuvon lukituksen tai kytkemiseen käytetyn ketjun, lukon tai muun vastaavan välineen saa avata.

Tämä on tarpeen, jotta siirto voidaan toteuttaa asianmukaisesti, estetään ajoneuvon vaurioituminen ja kyetään selvittämään ajoneuvon omistajatieto valmistenumeron tai rekisteriotteen avulla.

Asuntovaunujen ja -autojen pysyväisluonteisiin asumiseen käytettyihin tiloihin ei saa murtautua.

Lukituksen avaaminen on tehtävä ajoneuvoa vahingoittamatta.

0200 2100

Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista 24/7.

Menot