Teema

Mihin tarvitaan luopumisosaamista?

Mitä luopumisosaaminen tarkoittaa, Harri Gustafsberg ja Helena Åhman?

– Luopumisosaaminen on taito vaihtaa ajattelu- ja tunnemaailmaa. Tämä taito on ehdottoman tärkeää työelämässä, mutta myös elämässä yleensä. Muutos on aina varmaa, halusit tai et. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa, miten me muutokseen suhtaudumme.

– Luopumisosaaminen tarkoittaa irti päästämistä niin, että teemme tilaa uudelle. Joskus luopuminen on helppoa, joskus hyvin vaikeaa, etenkin silloin, kun joudumme luopumaan jostakin itselle tärkeästä.

Milloin työelämässä erityisesti tarvitaan luopumisosaamista?

– Silloin, kun olet vaihtamassa työtehtäviä, kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai kun ympäristö muuttuu niin, että on omaksuttava ja opittava uusia asioista. Eli koko ajan.

– Joskus tätä taitoa edellytetään silloinkin, kun emme ole siihen valmiita. Projekti loppuu, työkaveri siirretään toiselle osastolle, esimies vaihtuu tai pitää luopua asemasta tai tavasta. Joskus voi joutua luopumaan tavoitteesta tai unelmasta, esimerkiksi kun omaa ideaa ei toteutetakaan.

Miten tätä taitoa voi kehittää?

– Tarkastelemalla omaa tapaa ajatella. Kun selkiyttää itselleen elämän kantavat perusasiat, on helpompi hahmottaa omaa suhtautumistapaa muutokseen ja luopumiseen.

– Luopumisessa auttaa myös, kun hyväksyy sen aiheuttamia tunteita.

– Muutosten keskellä esimiehen tulisi osata johtaa luopumista, ymmärtää sen vaiheet ja se, että olemme ihmisinä erilaisia luopumaan. Myös tilanteet ovat erilaisia. Joskus luopumiseen liittyvä tunne kestää minuutin, joskus vuoden, pahimmillaan se ei häviä koskaan. Jotta näin ei kävisi, luopumista kannattaa pyrkiä ymmärtämään ja harjoittelemaan.