Teema

Mikä masentuneen elämässä on tärkeää?

Kouluttajapsykoterapeutti Arto Pietikäinen kohtaa työssään paljon eriasteisia masennuksesta kärsiviä asiakkaita. Näin hän vastaa aihetta koskeviin kysymyksiin.

Voisitko kuvailla masennusta muutamalla sanalla?

– Masennus on terminä kuin huono sää, joka ei kerro kovin tarkasti, millaisesta olotilasta on kyse. Masennus-sanan alle mahtuu useita erilaisia masennuksia. On olemassa elämänkriisien, vanhan traumahistorian tai pitkittyneen stressin laukaisemaa masennusta ja niin edelleen. Yhteistä niissä on se, että mieliala on alhainen, elämänlaatu kärsii, eikä mikään tunnu kiinnostavan.

Kuinka pitkäaikaisesta masennuksesta voi selvitä?

– Suositushoitoa ovat lääkehoito ja psykoterapia. Useimmiten niiden yhdistelmä on toimivin kokonaisuus. Jokainen meistä tarvitsee läheisiä ihmissuhteita. On erityisen tärkeää, että lähellä olisi joku, joka hyväksyy sellaisenaan ja on tukena, silloin kun on vaikeaa.

– Käyttäytymisen aktiivisuus voimavarojen mukaan on toinen tärkeä asia. Erakoituminen ja passivoituminen eivät ole vain masennuksen seuraus, ne myös ylläpitävät sitä.

Mikä on masentuneen elämässä tärkeää?

– Miltei jokainen tunnistaa jonkin ihmisen tai asian, joka on hänelle tärkeä, vaikka se ei masentuneena tärkeältä tuntuisikaan. Jos on masentunut, kannattaa silti sopivissa määrin pyrkiä tekemään asioita, jotka ovat aiemmin olleet itselleen palkitsevia ja tärkeitä. Sellaisia kokemuksia löytääkseen voi myös kokeilla uusia asioita. Vaikeinta on usein se, että ihmisestä tuntuu, ettei millään jaksaisi ja silti mielekäs tekeminen voisi auttaa.

– Aktiivisuuden ylläpitäminen voi katkaista hankalan voimattomuuden kierteen, koska masennus ei helpotu yleensä passiivisella levolla. Jo säännöllinen liikkuminen voi auttaa saamaan hiukan lisää energiaa. Kannattaa seurata, mitkä asiat ovat auttaneet mielialaan ja mitkä vievät sitä huonompaan suuntaan, ja pyrkiä tämän tiedon avulla tekemään mielialaa tukevia valintoja.