fbpx
Teema

Mikä on aktigrafiranneke ja mitä sillä mitataan?

Tutkimusten perusteella osa ihmisistä on vuorokausityypiltään eli kronotyypiltään luonnostaan aamuvirkkuja ja osa iltavirkkuja.

Mitä tarkoittaa aktigrafimittaus, psykologian tohtori ja Turun yliopiston dosentti Erkki Kronholm?

– Aktigrafimittauksella voi määrittää henkilön vuorokausirytmin. Käytännössä sillä tarkoitetaan liikeanturien avulla tehtävää liikkeiden määrän ja sen jakautumisen mittausta vuorokauden aikana. Mittauksella kyetään jossain määrin määrittämään henkilön nukahtamishetki, yölliset heräilyt ja heräämishetki ja niiden avulla myös unen pituus.

– Vuorokausirytmin määrittämiseksi haetaan näistä rekisteröinneistä unijakson keskipiste ja sen paikka suhteessa kellonaikaan. Iltatyypeillä unen keskipiste sijoittuu myöhäisemmäksi kuin aamutyypeillä.

Miten mittaus tehdään?

– Yleensä liikeanturi eli aktigrafi laitetaan joko ranteeseen kellon tavoin tai nilkkaan. Mittauksia tehdään sekä arkipäivinä että viikonloppuisin ja vapaa-ajalla. Rekisteröinti kestää tavallisesti noin viikon verran.

– Rekisteröity data analysoidaan sitä varten kehitettyjen automaattisten algoritmien avulla. Ne “arvioivat”, milloin henkilö on ollut unessa ja milloin valveilla.

Voiko kuka vain selvittää oman rytminsä?

– Periaatteessa kuka tahansa voisi määrittää oman vuorokausityyppinsä, mutta se ei karkeasti ottaen vaadi näin monimutkaisia toimenpiteitä. Useimmiten ihmisillä on varsin oikeaan osuva käsitys omien tuntemustensa perusteella siitä, ovatko he aamu- vai iltatyyppejä tai jotain siltä väliltä.

Menot