Teema

Miksi lumelääke tuntuu tehoavan oikeasti?

Lumevaikutuksella tarkoitetaan lääketieteellisen tutkimuksen lumeryhmässä ilmeneviä vaikutuksia tai hoidossa ilmeneviä vaikutuksia, jotka eivät selity esimerkiksi lääkkeen vaikutuksilla.

Miksi lumelääke tuntuu tehoavan Pekka Louhiala, lääketieteen etiikan dosentti Helsingin yliopistosta?

– Lumelääke itsessään ei tehoa mitenkään, vaan mahdollinen vaikutus perustuu esimerkiksi hoitosuhteeseen, kontaktiin, ympäristötekijöihin, odotuksiin ja ehdollistumiseen.

– Hoitoon liittyvillä tekijöillä on erityisesti vaikutusta koettuihin oireisiin kuten kipuun. Tutkimuksissa on havaittu vaikutuksia myös vaikkapa verenpaineeseen.

– Lumevaikutus on hieman harhaanjohtava termi, sillä vaikutukset ovat kuitenkin todellisia ja jopa merkittäviä.

Ketä lumelääke auttaa?

– Ei ole olemassa mitään erityistä persoonallisuuden tyyppiä. Lumevaikutuksia on tutkittu paljon. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on löydetty geneettisiä eroja joissakin fysiologisissa mekanismeissa, jotka ovat vaikutusten taustalla.

– Eräässä tutkimuksessa leikkauspotilaat saivat kanyylin kautta kipulääkettä joko niin, että he tiesivät siitä tai niin, että vastaava annos tuli verhon takaa tippaletkuun ilman, että siitä kerrottiin. Edellisessä tapauksessa kipu lievittyi paljon enemmän.

Onko lumevaikutus hyvä asia?

– Lumevaikutus on evoluutiossa kehittynyt mekanismi, jolla yksilö voi panna liikkeelle kehon omia suojelumekanismeja ja sinänsä se on toki hyvä asia.

– Sillä on kuitenkin ”paha pikkuveli” eli nosebovaikutus, joka tarkoittaa vastakkaista ilmiötä eli oireiden voimistumista epäsuotuisissa olosuhteissa.

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic