Teema

Millainen puhdistusmenetelmä on aktiivivesi?

Millainen puhdistusmenetelmä on aktiivivesi, ISS Palveluiden tuotejohtaja Minna Konttila?

– Aktiivivesitekniikka perustuu yli sata vuotta käytettyyn juomaveden puhdistustekniikkaan ja luonnon omaan peruskemiaan. Laboratorioissa on pitkään tiedetty, että niin sanotulla puhdasvedellä voi puhdistaa pintoja. Kun puhdistettuun veteen lisätään aktiivista reagoivaa happea, saadaan Aktiivivettä, jonka valmistukseen tarvitaan Lotus Pro -laitteisto.

– Aktiiviveden lisäksi markkinoilla on myös Ultra Puhdas Vesi, joka myös korvaa kemikaalien käyttöä ylläpitosiivouksessa. Sitä valmistetaan suodattamalla hanavesi eikä siihen lisätä mitään.

Toimivatko nämä menetelmät oikeasti?

– Sekä Aktiivivesi että Ultra Puhdas Vesi toimivat erinomaisesti kemikaalien korvaajana ammattisiivouksessa päivittäisessä työssä. Suodatettua vettä käytetään tuoreena mikrokuituisten siivouspyyhkeiden ja –moppien kanssa. Tällä hetkellä puhdistettua vettä käytetään muun muassa toimistoissa ja oppilaitoksissa.

Käytetäänkö niitä myös kotisiivouksessa?

– Molemmat soveltuvat myös kotisiivoukseen, ja muutamat kotisiivouksia tekevät yritykset ovat jo tuotteiden käyttäjiä. Yksittäiset kotitaloudet eivät taida vielä saada laitteita kotiinsa.

Miten mullistavista keksinnöistä on kyse?

– Kemikaalien käytön vähentäminen on iso asia, joka tulee muuttamaan ammattisiivousta. Kemikaalittomuus parantaa työturvallisuutta, vähentää ympäristökuormaa ja vaikuttaa positiivisesti myös siivoustyön tekijöihin, tilojen käyttäjiin sekä kiinteistöjen kuntoon.