fbpx
Teema

Minkä ikäinen nuori saa aloittaa kesätyöt?

Minkä ikäinen nuori saa aloittaa kesätyöt, Kesäduunari-infon neuvoja Juuli Jokinen?

– 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuuden. Nuori, joka on täyttänyt 14 vuotta tai joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta, voidaan ottaa kevyeen työhön enintään puoleksi loma-ajasta.

– 13-vuotias tai nuorempi voidaan poikkeusluvalla tilapäisesti palkata työskentelemään esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai vastaavissa.

Miten pitkiä työpäivät saavat olla ja mihin aikaan saa työskennellä?

– 15–17-vuotias saa olla töissä säännöllisenä työaikana 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Alle 15-vuotias saa olla töissä koulujen loma-aikana 7 tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa. Ylityöt ovat kiellettyjä.

– 15–17-vuotias saa työskennellä kello 6–22. Jos kyse on ammattikoulutukseen liittyvästä vuorotyöstä, työskennellä saa kello 24:een asti. Alle 15-vuotias saa työskennellä kello 8-20 tai työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä kello 6–20.

Saako alaikäinen myydä tai tarjoilla alkoholia?

– Alaikäinen, joka on täyttänyt 16, saa vähittäiskaupassa myydä alkoholia ja tupakkaa vain valvonnan alla. Ravintoloissa alaikäiset 16 vuotta täyttäneet saavat anniskella vuorovastaavan välittömän valvonnan alaisuudessa.

Millaisia töitä alaikäinen ei saa tehdä?

– Muun muassa sukeltaa, teurastaa, käsitellä tai kuljettaa kuolleita, työskennellä yksin, jos siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara tai käsitellä palo- ja räjähdysvaarallisia aineita vaarallisissa olosuhteissa.

Menot