Teema

Mitä kertovat älyvaatteiden mittaustulokset?

Liikuntasuorituksen aikaista lihasten aktiivisuutta ja kuomittuvuutta voidaan mitata niin sanotuilla älytekstiileillä.

Miten älyvaatteet toimivat, yliopettaja Timo Vuorimaa Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta Vierumäeltä?

– Ihon pinnalta mitataan emg:tä eli lihaksen sähköistä aktiivisuutta vaatteiden sisäpinnalle tehdyllä laajalla sensoripinnalla. Emg:n mittaaminen liikunnan aikana on ollut perinteisin menetelmin hankalaa.

– Älytekstiileissä on lähdetty siitä, että kun rekisteröidään riittävän isolta ihoalueelta lihasten sähköistä aktiivisuutta, sensoreiden sijoitteluongelmat poistuvat.

– Kysymys on vähän samasta asiasta kuin sykemittareissa, joilla mitataan sydänlihaksen sähköistä aktiivisuutta ihon pinnalta. Älytekstiileillä samaa mitataan isoista luurankolihaksista.

Mitä mittaustulokset kertovat?

– Lihaksista mitattava aktiivisuus kertoo liikuntasuorituksen kuormittavuudesta juuri niissä lihaksissa. Voidaan seurata suorituksen aikana tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi väsymistä.

– Harjoituskertojen välillä on mielenkiintoista seurata, vaikuttaako harjoittelu aktiivisuuden määrään ja jakautumiseen. Mitä vähemmän lihakset aktivoituvat, sitä parempi jos tehdään samaa kestävyyssuoritusta. Silloin harjoittelusta on ollut hyötyä. Mitä helpommalla lihas pääsee juoksussa, sitä taloudellisempaa se on. Älytekstiilit avaavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tähän seurantaan.

– Fysioterapiaan ja vammojen palautumiseen liittyvät asiat ovat myös yksi mahdollisuus. Älytekstiileillä voi tutkia vaikkapa puolieroja, lihasepätasapainoa tai aktivoituvatko lihakset vamman jälkeen normaalisti.

Miten laajasti älytekstiilejä on käytössä?

– Shortseja on jo myynnissä. Muita älytekstiilejä on ainakin liikunnan ja urheilun tutkimuslaitoksissa ja urheiluopistoilla.

Johanna Sarriola

Menot