Teema

Mitä tietoja työnantaja saa työterveydestä?

Mitä tietoja työnantaja voi saada työterveyshuollosta, tietosuojavaltuutetun toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa?
– Jos työnantaja joutuu lähettämään työntekijän työkyvyn arviointiin, hän saa tiedon siitä, onko työntekijä sopiva tehtävään vai ei. Kaikkeen muuhun tietoon pitää olla työntekijän suostumus. 

Millaisia tietoja laskutuksen yhteydessä ilmenee?
– Laskutus ei saa paljastaa kenenkään terveydentilaa koskevia tietoja.  Työsuojeluvaltuutettu suosittelee, että työnantaja saa laskun liitteenä erillisen nimilistan henkilöistä, jotka ovat laskutusjaksolla käyttäneet työterveyshuoltoa. Näin työnantaja voi varmistua siitä, että henkilöt todella ovat heidän nykyisiä työntekijöitään. Samoin työnantaja voi saada erillisen listauksen tehdyistä toimenpiteistä tai lääkärikäyntien ja laboratoriokäyntien lukumäärät. Näitä ei pitäisi voida yhdistää tiettyyn työntekijään.

Miten työpaikan koko vaikuttaa tietojen jäljitettävyyteen?
– Jos vain muutama on käyttänyt työterveyden palveluja laskutuskaudella, suosittelemme laskutusvälin pidentämistä. Muuten on mahdollista, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot ovat yhdistettävissä toimenpiteisiin.
– Työterveyshuolto vastaa laskutusvälin pidentämisestä, jotta se ei tule paljastaneeksi salassapidettävää tietoa.
– Vaikka työnantaja pystyisikin yksittäisissä tilanteissa päättelemään, kenestä työntekijästä on kyse, laskutuksesta saatuja tietoja voidaan käyttää vain laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseen. Ne, jotka työpaikalla käsittelevät työterveyteen liittyviä tietoja, ovat vaitiolovelvollisia. 

Voiko tietojen välittämisen työnantajalle kieltää?
– Jos kyse on esimerkiksi sairauspoissaolotodistuksesta eikä työntekijä halua toimittaa sitä työnantajalle, hän käytännössä itse ratkaisee sen, että työnantajalla ei myöskään ole silloin palkanmaksuvelvoitetta. LM-HäSa

 

Lue lisää terveydestä tiistain Hämeen Sanomien Just-liitteestä.

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic