fbpx
Teema

Miten kevytyrittäjyys vaikuttaa tukiin?

Miten kevytyrittäjyys vaikuttaa tukiin, jos jää työttömäksi, TE-toimiston asiantuntija Katja Kultalahti?

– Työttömyysturvalaissa kevytyrittäjistä puhutaan yrittäjinä. Vuoden alussa työttömyysturvalakiin tuli muutos, jonka mukaan työnhakija voi yrittäjänäkin saada neljän kuukauden ajan työttömyysetuutta, jos yritystoiminta on aloitettu työttömänä ollessa. Aiemmin raja oli kaksi viikkoa.

– Näin voi kokeilla, onko yrittäjyys itselle sopiva vaihtoehto. Ansiopäivärahaa voi siis saada ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan.

Entä neljän kuukauden jälkeen?

– Jos työllistyy yrittäjänä päätoimisesti, ei saa enää ansiopäivärahaa. Sivutoimisena yrittäjänä saa soviteltua työttömyysetuutta.

– Työllistyminen on päätoimista, jos ei voi vastaanottaa kokopäivätyötä. Ratkaisevaa on siis työmäärä, eivät tulot.

– Ratkaisu koskee vasta neljän kuukauden jälkeistä aikaa, mutta arvioinnissa käytetään tietoa näiden neljän kuukauden työmäärästä.

Kenelle sivutoimisena tehdystä työstä pitää ilmoittaa?

– Palkasta tai yrittäjätulosta pitää ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle, yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistolle.

Onko kevytyrittäjyydellä vaikutuksia starttirahaan?

– Laskutuspalvelun käyttö ei poissulje starttirahan saamista, mutta se arvioidaan tapauskohtaisesti.

– Jos jo työllistää itsensä laskutuspalvelun kautta kokopäiväisesti, starttirahaa ei välttämättä myönnetä. Mutta jos yrittämistä on vain kokeillut tai tehnyt pienimuotoisesti ilman valmista asiakaskuntaa, starttirahaa voi hakea, kun aloittaa oman yritystoiminnan.

Menot