Teema

Miten myyjän on korvattava rikkoutunut tuote?

Kuluttajansuojalain nojalla ostajalla on oikeus vaatia, että ennen aikojaan rikkoutunut tuote korjataan tai korvataan.

Mitä ostaja voi käytännössä vaatia tuotteen myyjältä kuluttajansuojalain nojalla, kuluttajariitalautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Korpiola?

– Vaihtoehdot ovat korjaus, vaihto virheettömään tuotteeseen, hinnanalennus tai kaupan purku. Tässä järjestyksessä.

Täytyykö takuun olla voimassa, jotta korvausta voisi saada?

– Takuun ei tarvitse olla voimassa, sillä se ei ole edellytys myyjän virhevastuulle. Ilman takuutakin myyjä vastaa virheestä lain virhevastuusäännösten perusteella.

Keneltä voi vaatia korvausta rikkoutuneesta tuotteesta?

– Myyjältä, maahantuojalta tai suomalaiselta valmistajalta. Ensisijainen vastuutaho on kuitenkin aina myyjä. Maahantuojan ja valmistajan vastuu on sitä paitsi rajoitetumpi kuin myyjän vastuu.

Milloin voi purkaa kaupan?

– Silloin, kun tavarassa on virhe, joka ei ole vähäinen. Se tarkoittaa sellaista virhettä, joka ei esimerkiksi ole korjattavissa tai hyvitettävissä hinnanalennuksella.

Milloin virheellisestä tuotteesta voi vaatia hinnanalennusta?

– Kyllähän sitä aina voi vaatia silloin, kun tavarassa on virhe, jota ei esimerkiksi ole korjattu. Myös korjatusta tavarasta voi saada hinnanalennusta, jos korjauksesta jää jälkiä tuotteeseen, mutta kuluttaja kuitenkin haluaa pitää sen.

– Kuluttaja voi myös haluta pitää tavaran virheestä huolimatta, vaikka hänellä olisi oikeus kaupan purkuun. Tällöin hän voi saada hinnanalennusta.

Millainen on kohtuullinen hinnanalennus?

– Kohtuullinen hinnanalennus vastaa virheen merkitystä. Asia arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse sopimukseen, kuluttajaneuvonta sovittelee ja viime kädessä kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen.

Silja Aitoaho

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic