fbpx
Teema

Miten sairaan eläimen hoitaminen voi maksaa niin paljon?

Sairaan lemmikin hoito on monin verroin kalliimpaa kuin ihmisen terveydenhoito.
Esimerkiksi jonkin kirurgisen toimenpiteen hinta voi olla koiralla jopa yli 2000 euroa. Ihmisten ja eläinten hoitokustannusten vertailu ei ole järkevää, sillä eläinlääkärin laskuun lisätään 24 prosentin arvonlisävero eikä lemmikeillä ole sosiaaliturvaa.

Koiran molempien silmien kaihileikkaus voi maksaa jopa 2300 euroa ja ihmisen 40–600 euroa. Miten tämä on mahdollista? Välineet ja menetelmät ovat samankaltaiset, mutta koiralle toimenpide tehdään nukutuksessa. Ihmisen ja eläimen hoidon hintojen vertailu on eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahden mielestä järjetöntä.

– Julkisella puolella toimenpiteen maksavat veronmaksajat ja yksityiselläkin toimenpiteestä saa Kela-korvauksen. Yksityisellä eläinlääkäriasemalla asiakas maksaa kaikki kustannukset itse, hän sanoo.

Eläinlääkärissä laskuun lisätään 24 prosentin arvonlisävero toisin kuin ihmisten hoidossa, eikä lemmikeillä ole sosiaaliturvaa, kuten ihmisillä. Näistä syistä ihmisten ja eläinten hoitohintojen vertailu ei ole järkevää.

– Edes kunnaneläinlääkärin kiireellinen ensiaputoiminta ei ole samalla lailla verovaroin tuettua kuin ihmisten terveyskeskustoiminta, Lahti sanoo.

Hän korostaa, että yksityisen eläinlääkäriklinikan ainoat tulot ovat asiakkailta perittävät maksut. Niillä on katettava tilavuokrat, vesi, sähkö, siivous, laitteisto, hoitotarvikkeet, lääkkeet, vakuutukset, työterveyshuolto sekä henkilökunnan palkka sivukuluineen.

Tämän takia pääkaupunkiseudulla eläinlääkäripalveluiden hinnat ovat kokonaisuutena vertaillen korkeampia kuin muualla maassa. Helsingissä ei ole kunnaneläinlääkäriä, vaan kaupunki ostaa palvelun yliopistolliselta eläinsairaalalta. Vantaalla ja Espoossa kunnaneläinlääkäritoiminta on hyvin pienimuotoista.

Lue myös: Varaudu lemmikin sairaskuluihin

Yksityiset eläinlääkäriasemat saavat määritellä itse, mitä palveluita ne tarjoavat ja millä hinnalla. Suomessa toimii kaksi eläinlääkäriketjua, joista suurin on Evidensia yli 40 eläinlääkäriasemalla. Toinen on Omaeläinklinikka. Näiden lisäksi on lukuisia muita yksityisiä klinikoita sekä kunnaneläinlääkäreitä.

Kunnaneläinlääkärin hinnat määräytyvät kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaan. Hinnat ovat yksityisten hintoja edullisempia, koska kunta maksaa ison osan palvelun tuottamisen kustannuksista. Kunnaneläinlääkäri on kuitenkin ensisijassa tuotantoeläimiä, kiireellistä eläinlääkärinapua sekä eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaa varten.

– Harvaan asutuilla alueilla kunnaneläinlääkäri on lähin ja monesti ainoa apu lemmikeille. Toimenpiteiden maksimihinnat ovat kunnallisessa eläinlääkäritaksassa, mutta lisäksi kunnat voivat periä klinikkamaksuja tiloista ja välineistä, Lahti kertoo.

Siispä myös kunnallisten eläinlääkärivastaanottojen välillä on hintavaihtelua.

– Meillä on hyvin eritasoisia ja -tyyppisiä eläinklinikoita kunnallisista yksityisiin. Lopullinen hinta toimenpiteille koostuu monesta osasta. Hintavaihtelua tulee esimerkiksi käytetyistä menetelmistä, välineistä ja tarvikkeista. Sekin vaikuttaa hintaan, millä tavalla eläin nukutetaan toimenpiteeseen, Lahti kertoo.

Lahden mukaan esimerkiksi rokotushinnasto on mahdollista pitää näkyvillä, jotta asiakas voi vertailla eri klinikoiden hintoja, mutta jonkin sairauden hoidon tarkkaa hintaa on vaikea antaa etukäteen.

 

Eläimiä lopetetaan jonkin verran siksi, ettei omistajalla ole varaa maksaa hoitoa. Jos halutaan, että yhteiskunta tukee enemmän eläinten hoitoa, on se Lahden mukaan poliittinen päätös. Toisilla ei ole juurikaan varaa hoidattaa lemmikkiään, mutta jotkut taas haluavat teettää erittäin pitkälle meneviä operaatioita.

– Me eläinlääkärit haluamme, että kaikilla eläimillä on hoitoa saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Eläimen kärsimys pitää ehdottomasti olla vältettävissä, eli kivunlievitys ja lopetus ovat joissain tilanteissa ihan asiallisia hoitovaihtoehtoja, vaikka mahdollinen hoito olisi joku erittäin kallis kirurginen hoito.

Eläimen lopetus on hoitovaihto silloin, kun omistajalla ei ole mahdollisuutta asialliseen hoitoon tai eläimen hengissä pitäminen aiheuttaa sille tarpeetonta kärsimystä.

– Jos yhteiskunnan halutaan takaavan eläimille joitain hoitoja omistajan maksukyvystä riippumatta, pitää päättäjien määritellä tuetun toiminnan laajuus. Siihen meidän yhteiskuntamme varat eivät taida riittää, että kallis kirurginen hoito olisi kaikkien saatavilla ilman maksukykyä, hän pohtii.

Kunnaneläinlääkäri tarjoaa lemmikeille peruseläinlääkäripalveluita, joita ovat esimerkiksi rokotukset, ensiapu, jotkut leikkaukset, kivunlievitys ja lopetus. Kunta voi itse määritellä, minkä tasoista palvelua se tarjoaa. Pakollisia toimenpiteitä ei ole määritelty kovin tarkasti, eikä kunnan tarvitse tarjota mitään, jos yksityistä palvelutarjontaa on riittävästi saatavilla.

Jos omistajalla ei ole suositeltuun hoitoon varaa, hän voi yhdessä eläinlääkärin kanssa miettiä, mikä vielä olisi hyväksyttävä hoitokeino ilman, että eläin kärsii. Eläinlääkäri kertoo, mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, mutta hoito valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Eläinsuojelullisista syistä eläinlääkäri voi lopettaa eläimen ilman asiakkaan suostumusta.

Lahti muistuttaa, että kalliiseen hoitoon voi varautua vakuuttamalla lemmikkinsä. Lisäksi suurimmalla osalla eläinlääkäriasemista on osamaksumahdollisuus.

– Lääkkeiden ja tarvikkeiden hinnat nousevat pikku hiljaa inflaation vuoksi. Siltä ei voida välttyä, Lahti sanoo.

Kuluttajaliiton viimeisin hintavertailu on vuodelta 2016. Sen mukaan jotkut hinnat olivat nousseet, toiset laskeneet. Eläinlääkäriasemien ketjuuntuminen ei ainakaan silloin näkynyt hinnastoja korottavana tekijänä.

Menot