Teema

Miten työssä oppii tunnistamaan omat vahvuutensa?

Omien vahvuuksien tunteminen on tärkeä työelämätaito. Millä keinoilla vahvuuksiaan voi opetella tunnistamaan, erityispedagogiikan dosentti ja positiivisen psykologian asiantuntija Lotta Uusitalo-Malmivaara?

–  Vahvuuksiaan voi tunnistaa miettimällä, milloin on ihan täydellisesti flow’ssa, eli sellaisessa syvän uppoutumisen ja ajan ja paikan unohtamisen tilassa. Yleensä silloin käyttää jotakin luonteenvahvuuttaan. Jos tykkää vaikkapa hirveästi jutella isossa porukassa ja tutustuttaa ihmisiä toisiinsa, niin yksi luonteenvahvuuksista on varmasti sosiaalinen älykkyys. Jos taas ei kerta kaikkiaan anna periksi, se on sinnikkyys.

– Toinen merkki on hyvän palautteen saaminen työstä. Ja kun näkee tehtäviä, jotka liittyvät oman vahvuuden käyttöön, niihin haluaa ehdottomasti mennä mukaan. Luonteenvahvuuksista puhuttaessa on tärkeä muistaa, että ne eivät ole syntymässä saatuja ominaisuuksia vaan taitoja, joita voidaan oppia ja opettaa.

Kannattaako kysyä kommentteja myös ystäviltä ja kollegoilta?

– Kyllä ulkopuolisten arviot tukevat vahvuuksien tunnistamista. Tutkimusten mukaan ihmiset osaavat nimetä luonteenvahvuutensa oikein 30 prosentin tarkkuudella, jos verrataan siihen, mitä testi antaa tulokseksi. Joskus emme edes tajua, että olemme jossakin asiassa hyviä, koska pidämme sitä itsestäänselvyytenä.

– Vahvuuksien tunnistamisessa voi käyttää apuna VIA Character -luokittelua, joka on käännetty suomeksi. On olemassa myös luonteenvahvuuskortteja, jotka on ensisijaisesti suunniteltu lapsille, mutta myös aikuiset voivat käyttää niitä. Kortteja poimiessa pitää pohtia, olisiko oma luonteenvahvuus vaikkapa ystävällisyys, luovuus tai johtajuus.

Kun vahvuutensa on tunnistanut, miten niitä voi kehittää?

– Kannattaa ottaa uusi haaste, eli jokin asia joka on tuntunut hankalalta. Sitten voi miettiä, miten sitä pystyisi lähestymään valjastamalla suurimman luonteenvahvuutensa asian saavuttamisen tueksi.

Johanna Sarriola