fbpx
Teema

Näin juominen muuttuu: Yläkoulussa tytöt ovat vielä poikia raittiimpia, mutta ammattikoulussa pojat kirivät jo ohi

Suomalaiset tytöt ovat poikia raittiimpia vielä peruskoulun yläluokilla, mutta ammattikoulussa pojat kirivät raittiudessa tyttöjen ohi. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta Kouluterveyskyselystä.

Yläkouluikäisistä tytöistä raittiita oli viime vuonna 63 prosenttia, lukiolaistytöistä 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista tytöistä 25 prosenttia. Pojista raittiita oli yläkoulussa 60 prosenttia, lukiossa 35 prosenttia ja ammatillisessa oppilaitoksessa 27 prosenttia.

Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että nuorten juomatavoissa ja raittiudessa on eroja, vaikka kaikkiaan nuorten humalajuominen on vähentynyt melko tasaisesti koko 2000-luvun ajan ja yhä useampi suomalainen nuori on kokonaan raitis.

 

Oulussa ja Kajaanissa raittiimmat lukiolaiset

Sukupuoli- ja kouluastekohtaisten erojen lisäksi nuorten juomatavat eroavat toisistaan myös eri paikkakunnilla.

Esimerkiksi Kajaanissa lukiolaispojista raittiita on peräti 58 prosenttia, Vaasassa vain 28 prosenttia.

Oulussa sekä lukiolais- että ammattikoululaispojista raittiita on noin 40 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Myös Suomen raittiimmat lukiolaistytöt ovat Oulussa: heistä peräti 46 prosenttia ei käytä alkoholia.

Seinäjoella peruskoulun oppilaista, niin tytöistä kuin pojista, raittiita on vähemmän kuin muualla, 58 prosenttia.

Rovaniemellä ja Kajaanissa taas vain joka viides ammattikoulua käyvä tyttö ja Seinäjoella joka viides ammattikoulua käyvä poika on raitis.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii parhaillaan, mistä nuorten raitistuminen ja juomatapojen erot johtuvat. Tutkimustulosten pitäisi valmistua tämän vuoden aikana.

THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo arvioi, että alkoholin arvostus on nuorten keskuudessa muuttunut. Humaltumista ei enää arvosteta, eikä raittiutta pidetä poikkeavana valintana. Myös alkoholin saatavuus on vaikeutunut.

 

“Aina löytyy hakureita”

Oulun Lyseon lukion IB-linjan 16-vuotiaat opiskelijat Ilkka Taponen, Vertti Kallio ja Kalle Kääriäinen eivät käytä alkoholia. Poikien mukaan alkoholia kyllä saisi helposti, jos sitä haluaisi. Aina löytyy tuttuja, jotka hakevat, ja kaikki tietävät ne laitapuolenkulkijat, jotka ostavat nuorille alkoholia muutaman euron hakupalkkaa vastaan.

– Yleinen asenne on varmaan aika pitkälle se, että sekä juominen että juomattomuus ovat ok. Olennaista on, että jos juo, niin juo sen verran, että pystyy pitämään itsestään huolta”, Kalle Kääriäinen sanoo.

Menot