Teema

Näin laadit perun­kirjoituksen

1. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan omaisuus ja velat sekä kuolinpesän osakkaat eli ne, joilla on oikeus perintöön. Jos avioehto sulkee pois avio-oikeuden, leski ei ole kuolinpesän osakas. Hänet on kuitenkin kutsuttava perunkirjoitukseen. Avopuolisoa ei lueta puolisoksi. Perunkirjoituksen perusteella verohallinto määrää lisäksi omaisille perintöveron.

2. Perunkirjoituksen tekee yleensä se, joka tuntee parhaiten vainajan varat ja velat, usein puoliso tai lapsi. Sen voi myös teettää hautaus- tai lakitoimistossa. Perunkirjoitus maksaa muutamasta sadasta eurosta ylöspäin.

3. Perunkirjoitukseen tarvitaan sukuselvitys (katkeamaton ketju virkatodistuksia) vainajasta 15-vuotispäivästä lähtien eri rekistereistä 1.10.1999 edeltävältä ajalta ja näissä tai erillisissä todistuksissa elää-merkintä kuolinpesän osakkaista, pankin saldo- ja korkotodistus kuolinpäivältä, mahdollisen asunto-osakkeen isännöitsijätodistus sekä kiinteistöä koskeva ote lainhuutotodistuksesta, testamentti ja avioehdot, jos sellaisia on.

4.  Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä. Perukirjasta ja sen liitteistä pitää toimittaa kopiot verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituspäivästä.

Lähde: Jokelan hautaustoimisto

Päivän lehti

28.5.2020