Teema

Onko 18-vuotias valmis sterilisaatioon?

Suomen steriloimislain 30 vuoden ikäraja on korkeampi kuin muiden Pohjoismaiden. Vapaaehtoisesti lapsettomat ry on yrittänyt pitkään saada muutosta steriloimislakiin.

Antero Säämäki, millaisia muutoksia haluaisitte lakiin?

– Steriloimislaissa saisi olla kriteereinä 25 vuoden yleinen ikäraja tai vaihtoehtoisesti lapsiluku kaksi lasta tai terveyssyyt yhden lääkärin päätöksellä.

– Mielestäni 18-vuotiaalla voisi olla oikeus sterilointiin puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen. Silloin laki olisi lähes tasa-arvoinen.

– Minusta Suomen steriloimislaki on vanhanaikainen ja loukkaa itsemääräämisoikeutta.

Onko 18-vuotias valmis tekemään sterilisaatiopäätöksen?

– Tanskassa voi saada steriloinnin 18-vuotiaana puolen vuoden harkinnan jälkeen ja 25-vuotiaana ilman harkinta-aikaa.

– Lainsäädännössä lähtökohtana on yleensä itsemääräämisoikeus omaan kehoon. Steriloimislain yleinen ikäraja, 30 vuotta, on korkein itsemääräämisoikeutta koskeva alaikäraja Suomessa.

– Suomalainen voi saada sterilisaation ohi kriteerien vain käymällä ulkomailla steriloitavana.

Mitä olette tehneet?

– Teimme viime vuonna kansalaisaloitteen ikärajan ja lapsiluvun laskemisesta.

– Lähetimme yhdenvertaisuusvaltuutetulle lausuntopyynnön siitä, asettaako steriloimislaki ihmiset eri asemaan eli syrjiikö se iän, perhesuhteiden tai terveydentilan perusteella. Asiaa ei otettu nyt käsittelyyn. Valtuutettu antaa kuitenkin lain edetessä eduskunnalle lausunnon.

– Vanhemmuutta pidetään jokaisen oikeutena, mutta sterilointia ei. Tätä voi pitää syrjintänä. LM-HÄSA

 

Oikaisu 2.7. klo 8.55: jutussa oli asiavirhe. Tanskassa sekä nainen että mies voivat saada steriloinnin 18-vuotiaana puolen vuoden harkinnan jälkeen ja 25-vuotiaana ilman harkinta-aikaa. Artikkelissa luki aiemmin, että miehet voivat saada steriloinnin vasta 25-vuotiaana.