Teema

Onko kahvin ja suklaan tuotanto vastuullista?

Mitkä ovat vastuullisuuden kannalta kahvin ja kaakaopapujen tuotannon isoimmat ongelmat, yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti?

– Kahvia ja kaakaopapuja viljellään pääosin pientiloilla. Keskeisin haaste on, saavatko viljelijät sadostaan toimeentulon, jolla pystyvät elättämään perheensä ja maksamaan vielä mahdolliselle lisätyövoimalle riittävästi.

– Tuotantoketjut ovat molemmilla sektoreilla pitkiä ja niissä voi olla toisessa päässä viljelijä kehittyvien maiden syrjäseuduilta ja toisessa monikansallinen yritysjätti. Viljelijöillä on ketjussa huono neuvotteluasema.

– Keskeinen ihmisoikeusriski molemmilla sektoreilla on lapsityö. Kun Finnwatch selvitty työoloja Suomessa myytävän kahvin tuotantoketjuissa vuonna 2016 julkaistua raporttia varten, löytyi sieltä myös lapsityötä.

Toimivatko suomalaisyritykset vastuullisesti?

– Me suosittelemme, että yritykset käyttäisivät vain vastuullisuussertifioituja raaka-aineita. Tämä olisi minimitaso, vaikka parhaimmatkaan sertifiointiratkaisut eivät ratkaise kaikkia ongelmia. Sertifiointien käytössä on kuitenkin isoja eroja eri yritysten välillä.

Miten yritykset suhtautuvat sertifiointeihin?

– Maailmalla on nähtävissä trendi, että yritykset vetävät mattoa sertifiointijärjestelmien alta ja kehittävät tilalle omia ohjelmiaan, joista viestitään kuluttajille kuten sertifikaateista. Niiden ongelma on usein, että kriteerit eivät ole julkisia.

– Monet yritykset ovat kuitenkin sitoutuneet käyttämään vain vastuullisuussertifioituja raaka-aineita, ja tämä on hyvä asia.