Teema

Onko kemikaalien nettikauppa turvallista?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistuu vuoden 2017 aikana EU:n yhteiseen kemikaalien nettikauppaa koskevaan valvontahankkeeseen. Tarkoitus on varmistaa, että kuluttajille annetaan vaaditut tiedot verkkokaupoissa myytävistä vaarallisista kemikaaleista.

Miksi vaarallisten aineiden nettikaupan valvonta EU:ssa on juuri nyt ajankohtaista, ylitarkastaja Markus Mäki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta?

– Verkkokaupan valvonta on todettu tarpeelliseksi, koska velvoitteiden noudattamisessa on havaittu puutteita. Yksi tavoite on lisätä toimijoiden ja kuluttajien tietoisuutta vaatimuksista.

Mitä merkintöjä verkkokaupassa myytävästä vaarallisesta seoksesta tulee olla nähtävillä?

– Vähimmäisvaatimuksena on, että kuluttaja näkee kemikaalipakkauksessa olevat CLP-asetuksen mukaiset vaaralausekkeet kuten ”Vaurioittaa vakavasti silmiä” tai ”Voi aiheuttaa allergisen iho­reaktion”. Samat lausekkeet pitää löytyä myös kemikaalin pakkauksessa olevasta varoitusetiketistä varoitusmerkkien ja muiden vaaraviestintämerkintöjen lisäksi. Suositeltavaa on pitää verkkokaupassa nähtävillä myös pakkauksessa olevat varoitusmerkit ja huomiosana ”Vaara” tai ”Varoitus”.

Onko samoja ongelmia kaupasta ostettavissa kemikaaleissa?

– Kaupassa kuluttajalla on mahdollisuus tarkastella myyntipakkausta itse ja nähdä varoitusetiketistä ostamansa tuotteen vaaratyypit, edellyttäen, että tuote on luokiteltu ja merkitty asianmukaisesti.

Mihin vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja käytetään?

– Tavallisista kodin pesu- ja puhdistusaineista suuri osa on vaarallisiksi luokiteltuja. Sama pätee esimerkiksi autokemikaaleihin sekä rakentamisessa käytettäviin kemikaaleihin, kuten liimoihin, liuottimiin, maaleihin ja lakkoihin.

Reijo Hietala

Päivän lehti

3.6.2020