Teema

Osa lasten hammastahnoista on virallisten suositusten vastaisia

Kaikki markkinoilla olevat lasten hammastahnat eivät täytä fluoridipitoisuuksiensa osalta suomalaisia suosituksia.

Nykyisen Käypä hoito -suosituksen mukaan alle 6-vuotiaiden lasten käyttämissä hammastahnoissa tulee olla 1 000–1 100 ppm fluoridia.

Silti markkinoilla on lasten hammastahnoja, joiden fluoridipitoisuus on ainoastaan puolet tästä.

– Tällaiset tahnat kannattaa jättää ostamatta, sillä ne eivät anna riittävää suojaa hampaiden reikiintymiseltä, sanoo Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri, Oulun yliopiston emeritusprofessori Hannu Hausen.

Myynnissä on myös tahnoja, joiden annosteluohjeet poikkeavat suosituksesta.

– Markkinoilla on sellaisia 1 450 ppm:n vahvuisia tahnoja, joita valmistaja ohjeistaa annostelemaan 0–6-vuotiaille herneen kokoisen nokareen. Tällainen ohje on alle 3-vuotiaiden osalta suosituksen vastainen sekä tahnan fluoridipitoisuuden että harjalle annosteltavan määrän osalta.

Vielä kaksi vuotta sitten suositus lasten hammastahnoissa oli fluoridipitoisuuden osalta 500 ppm.

Suositusta kuitenkin muutettiin, sillä uuden tutkimustiedon mukaan tämän vahvuinen tahna ei suojaa riittävästi reikiintymistä vastaan.

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic