fbpx
Teema

Ota sataset talteen pienellä vaivalla - Lue veroasiantuntija Vesa Korpelan vinkit verovähennyksiin

Postiluukusta kolahtaa lähipäivinä kirje verottajalta. Sen sijaan, että jättäisit kuoren lojumaan avaamattomana paperikasaan, avaa posti ja käytä hiukan aikaa esitäytetyn veroilmoituksen täydentämiseen. Säästät hyvässä lykyssä satasia tai jopa tuhansia euroja.

Muista ainakin nämä asiantuntijan neuvot:

Vinkki 1: Mummon kylvetys ja taaperon nukuttaminen

Verotuksessa voi vähentää kotitalousvähennyksinä hoiva- ja hoitotyön, kodin kunnostuksen sekä kotitaloustyön. Kotitalousvähennystä voi saada enimmillään 2 400 euroa per henkilö.

Hoiva- ja hoitotyöhön lasketaan tilapäinen lastenhoitoapu. Eli kun palkkaat Mannerheimin Lastensuojeluliitosta lastenhoitajan kahdenkeskistä parisuhdeillallista varten, voit vähentää verotuksessa lastenhoitajan palkan.

Hoiva- ja hoitotyöhön kuuluu myös vanhuksenhoito silloin, kun joku käy kotona hoitamassa vanhusta. Vähennyksen voi tehdä myös omille vanhemmille maksetusta palvelusta.

– Vähennykseen ei oikeuta sairaanhoitajan antama terveydenhoito, mutta esimerkiksi kylvetykset ja muu auttaminen oikeuttaa.

Hoiva- ja hoitotyöhön lasketaan myös kotiapu, jota tarvitset esimerkiksi silloin, kun jalka menee poikki.

– Tällöin vähennyksiin voidaan laskea myös kaupassakäynti ja koiran ulkoiluttaminen, kun ne kuuluvat kotiapukokonaisuuteen. Muuten näistä ei voi saada verovähennystä.

Vinkki 2: Televisiokanavien asentaminen

Kotitalousvähennyskelpoiseen kodin kunnostukseen luetaan kaikenlainen kodin ja vapaa-ajan asunnon remontointi. Vähennysmahdollisuuden ulkopuolelle jää keittiökoneiden asentaminen, mutta nekin saa laskea mukaan, jos ne ovat osa isompaa kokonaisuutta, kuten koko keittiön uusimista.

Keittiökoneista poiketen tietoteknisten laitteiden asennus voidaan vähentää verotuksessa.

– Esimerkiksi uuden television ja kanavien asentaminen, tietokoneen asentaminen sekä tietokoneohjelmien ja koneen käytön opastaminen oikeuttavat vähennyksiin.

Pääsääntöisesti kaikki remonttityöt lasketaan vähennyskelpoisiksi. Rajanvetoja on tehty esimerkiksi nuohoustöihin.

– Savupiipun nuohoaminen ei oikeuta vähennyksiin, mutta ilmanvaihtokanavien nuohoaminen oikeuttaa.

Vinkki 3: Rippijuhlien tarjoilijan palkkaaminen

Kotitaloustöihin lasketaan myös esimerkiksi siivoojan tai ammattijärjestäjän palvelut.

Jos palkkaat pitopalvelun kotona järjestettäviin juhliin, kotona tehdystä työstä, kuten tarjoilusta, voi tehdä verovähennyksen.

– Laskussa pitää siis erotella se työ, joka on tehty asiakkaan asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla ja se, joka on tehty muualla.

Kotitalousvähennysten omavastuu on sata euroa. Vähennys on 50 prosenttia yritykseltä ostetun työn osuudesta. Vähennys vähennetään maksettavasta verosta eli käytettävissä olevien rahojen määrä kasvaa koko vähennyksen määrällä.

Veroviranomaiset tasaavat enimmäismäärän ylittävän vähennysvaatimuksen aviopuolisoiden kesken ilman erillistä pyyntöä. Jos kotitalous on työnantaja, vähennys on 20 prosenttia palkasta sekä palkasta maksettavat pakolliset työnantajamaksut.

– Jos aviopuolisoista toinen on vaatinut vähennystä 10 000 euron remontista, ensin laitetaan maksimivähennys vähennystä vaatineen verotukseen ja se mitä jää yli, vähennetään vielä puolisolta. Avoparien pitää kuitenkin huomata jakaa nämä itse.

Vinkki 4: Työmatkojen halvimmin kulkeminen

Vähennys tehdään kodin ja työpaikan välisistä päivittäisistä matkoista halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Yleensä julkisilla kulkuneuvoilla on halvin taksa. Omavastuun osuus on 750 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä 7 000 euroa.

– Lasten vieminen päiväkotiin ei ole riittävä peruste oman auton käyttöön. Ei myöskään se, että omalla autolla pääsee töihin nopeammin.

Vinkki 5: Opettajavähennys työhuoneen käyttämisestä

Kaikki palkansaajat saavat verotuksessa 750 euroa tulonhankkimisvähennystä. Sen ylittävät menot voi vähentää verotuksessa. Tyypillisimpiä tulonhankkimismenoja ovat työhuone, ammattikirjallisuus ja tietokone.

Työhuonevähennykset on jaettu kolmeen luokkaan: talonmiehenvähennys (satunnaisesti mutta jatkuvasti), opettajavähennys (säännöllisesti ja jatkuvasti) ja freelancer-vähennys (pääasiallisesti kotona työskentelevät). Freelancer-vähennyksen määrä on 840 euroa, opettajavähennyksen 420 euroa ja talonmiesvähennyksen 210 euroa.

– Kotona työskenteleminen pitää todistaa ammatista riippuen. Jos esimerkiksi autonasentaja hakee vähennystä, voi olla tarpeen perustella, että tämä esimerkiksi opiskelee kotona uusien automallien käsikirjoja.

Joskus joutuu järjestämään itselleen aivan erillisen työtilan.

– Jos esimerkiksi tutkija vuokraa itselleen yksiön työhuoneeksi, hän voi vähentää siihen liittyvät todelliset kulut.

Vinkki 6: Ammattijulkaisujen tilaaminen

Päivälehden tai yhden aikakauslehden tilaaminen katsotaan elantomenoiksi, joita ei voi vähentää verotuksessa. Sen sijaan ammattijulkaisut ja ammattikirjallisuus ovat vähennyskelpoisia.

Myös opintokulut voidaan vähentää verotuksessa, jos ne liittyvät selvästi nykyiseen työhön ja olemassaolevan ammattitaidon ylläpitämiseen.

Vinkki 7: Turvakenkien ja kypärän hankkiminen

Työvaatteista vähennyskelpoisiksi hyväksytään erikoisasut, kuten univormut, turvajalkineet tai suojavaatteet. Tavalliset työvaatteet eivät ole vähennyskelpoisia. Metsuri voi siis vähentää verotuksessa kypärän, turvakengät ja haalarit, mutta juristi ei voi vähentää pukua ja solmiota, vaikka tarvitseekin niitä päivittäisessä työssään.

– Erikoistilanteissa valokuvamallit voivat jossain määrin vähentää verotuksessa kampaaja- ja kosmetologilaskuja. Toisaalta esimerkiksi ammattiupseeri ei voi vähentää parturilaskuja lyhyen tukan vaatimuksesta huolimatta.

Vinkki 8 Tietokoneen ostaminen osakekauppaa varten

Sijoitustoimintaan liittyvät tulonhankkimiskulut mitoitetaan suhteessa sijoituksiin. Jos esimerkiksi omistaa kaksi Nokian osaketta, yhtiökokouksen matkakulut eivät ole vielä vähennyskelpoisia.

– Mutta jos sinulla on vähänkin isompi salkku ja käyt aktiivisesti kauppaa, voit vähentää esimerkiksi tietokoneen ja tietoyhteydet sekä sijoitustoimintaan liittyvän ammattikirjallisuuden ja -lehdet.

Jutussa on haastateltu Veronmaksajain keskusliiton lakiasiain johtajaa Vesa Korpelaa.

 

Menot