Teema

Seksuaalinen ahdistelu: Vain joukkovoima voi muuttaa asenteita

Seksuaalisesta ahdistelusta puhutaan vasta 2017

Ei tämä ole ensimmäistä kertaa puheenaiheena, tämä on vain tosi iso ja raskas pyörä. Meillä on taustalla tuhansia vuosia vanha patriarkaalinen traditio, joka sienirihmaston lailla ulottuu kaikkiin yhteiskunnan ja yksityisen elämän alueisiin kulttuurissamme.

Siinä mittakaavassa ei ole ihme, että muutos kestää. Isot rakenteet muuttuvat hitaasti. Kysymyksessä on vallankäyttö ja rakenteellinen sukupuolinen väkivalta.

Seksuaalinen ahdistelu on vain koskettelua

Seksuaalinen ahdistelu määriteltiin ja kriminalisoitiin laissa vasta vuonna 2014. Laissa puhutaan vain koskettelusta. Herääkin kysymys, onko pykälä riittävä. Seksuaalista ahdistelua tapahtuu kuitenkin paljon sanallisesti kasvotusten ja erityisesti netissä, jossa levitetään myös halventavia kuvia.

Pykälälle pitäisi harkita laajennusta, jotta se kattaisi ahdistelun kaikki ulottuvuudet. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on tarkoitettu kokonaisvaltaiseksi suojaksi.

Seksuaalinen ahdistelu on vähentynyt

Ihmiset ovat aina kiinnostuneita luvuista, siitä paljonko, seksuaalista ahdistelua tapahtuu.

Väkivaltatilastojen pitäminen on tärkeää, mutta niissä on valtavasti puutteita. Suomessa esiintyy paljon rikoksia ja sellaista käytöstä, jota on vaikea mitata ja pitää kirjaa. Seksuaalinen ahdistelu on yksi tällainen hankalasti mitattavissa oleva asia.

Seksuaalinen ahdistelu juontaa juurensa sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Meillä on patriarkaalinen asetelma: ylhäältä on annettu ja asetettu miehelle ja naiselle tietynlaiset roolit. Tähän naisen rooliin on kuulunut alistuminen.

Seksuaalisen ahdistelun esiintuoja on helposti syyllistetty ja leimattu siveettömyydellä. Edelleen hän kokee herkästi häpeää. Sen vuoksi asiasta mieluummin vaietaan kuin siitä kerrotaan.

Meillä on vahva myytti pärjäävästä, vahvasta naisesta, joka ei turhista valita. Tämä liittyy myös muuhun väkivaltaan.

Mitä parempi naisen asema on yhteiskunnassa, sitä parempi tilanne on siinä mielessä, että asia voidaan ottaa herkemmin keskusteluun. Se ei tarkoita, että ahdistelua olisi vähemmän, vaan että siitä on mahdollista puhua.

Historiallisesti katsottuna meillä on nykyään paremmat välineet puuttua seksuaaliseen ahdisteluun. Lain seksuaalisen ahdistelun pykälä on sanoittanut ongelman. Sanoittaminen on aina hyvä asia, sillä se voi toimia ennaltaehkäisevästi.

Ennen kyseistä pykälää seksuaalista ahdistelua tapahtui, muttei sille ollut samalla tavalla määritelmää. Ihmisille jäi olo, että väärää oli tapahtunut, muttei ollut osoittaa, mikä meni pieleen.

Seksuaaliseen ahdisteluun ei puututa riittävästi

Ennen ahdistelupykälää tilanne oli vielä pahempi. Jos kerroit asiasta, mitä siitä seurasi? Asiat jäivät levälleen ja uhrin häpeä vain laajeni. Tuoko lainsäädäntö nykyäänkään apua seksuaalisen ahdistelun uhrille? Yksi syy vaikenemiseen on epäily oikeusjärjestelmän kykyyn auttaa.

Puuttuminen ja puhuminen ovat tärkeitä. Mitä enemmän hyssytellään, sitä kauemmin meillä on ongelma.

Vaikka suurimmalta osalta puhutaan teoista, jotka kohdistuvat naisiin, ongelma on koko yhteiskunnan. Vain osa miehistä syyllistyy ahdisteluun, mutta kun ongelmasta ei puhuta, syyllistetään miehet kollektiivisesti. Olisi tärkeää, että miehet osallistuisivat keskusteluun, jossa ahdistelu tuomitaan.

Elämme mielenkiintoisia aikoja, koska käynnissä on monenlaisia kampanjoita, kuten He for She ja Me too, ja miehetkin kirjoittavat ahdistelusta.

Asian muuttamiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan joukkovoimaa. Jos kuulet tai näet, puutu.

Kyllä miehiäkin ahdistellaan

Kulttuuri tukee sitä, että nainen kertoo ahdistelusta, vaikka usein hänkin vaikenee. Miehen on vaikeampi kertoa asiasta. Laki on sukupuolineutraali, mutta sitä tulkitaan kuitenkin sukupuolittuneessa todellisuudessa. Meihin on niin syvään rakennettu oletus siitä, että uhri on nainen ja tekijä mies.

On tarpeellista puhua miestenkin ahdistelusta. Lähes kaikki naiset ovat kuitenkin kokeneet seksuaalista ahdistelua. Sitä faktaa ei voi ohittaa sanomalla, että kyllä miehetkin kokevat ahdistelua.

Kohdistuupa ahdistelu naiseen tai mieheen, se on aivan yhtä vakavaa. Ongelma on kuitenkin sukupuolittunut, joten se tulisi ottaa huomioon ennaltaehkäisyä pohtiessa. Suomessa on selkeä tarve muuttaa asenteita, saada ihmiset kertomaan kokemuksistaan niin, että he tulisivat kuulluiksi eivätkä pelkäisi kasvojen menetystä.

Jokainen rikos on liikaa.

Flirtin ja seksuaalisen ahdistelun eroa on vaikea vetää

Joissakin tilanteissa rajanveto voi olla haastavaa. Yhdelle ihmiselle käytös, sanat tai kosketus voivat merkitä ihan muuta kuin jollekin toiselle. Tässä vaaditaan jokaiselta ihmiseltä herkkiä sosiaalisia tuntosarvia tunnistaa tilanteita ja myös valmiutta perääntyä ja lopettaa välittömästi, kun tajuaa, että toisen ihmisen raja on ylitetty.

Kysymys on siitä, että pitäisi osata lukea toisen tunteita. Myös omia rajoja tulisi rohkaistua puolustamaan ja ilmaista ne selkeästi.

Nämä ovat toisen ihmisen kunnioittamisen perusasioita. Niiden tulee sisältyä jo varhaiskasvatukseen. Lopulta kysymys on yksinkertaisesta asiasta: että opimme tulkitsemaan, milloin toiselle tulee paha mieli ja mistä toinen pitää. Kyse ei ole ydinfysiikasta, vaan inhimillisistä perusasioista ja maalaisjärjestä.

Päivän lehti

12.7.2020