Teema

Vaikuttaako jodin puutos kilpirauhassairauksiin?

Kuinka paljon kilpirauhassairauksia esiintyy Suomessa, Kilpirauhasyhdistyksen toiminnanjohtaja Asta Tirronen?

– Lääkitystä sai Kelan tilastojen viime vuonna yli 330 000 ihmistä, joista suurin osa on vajaatoimintalääkityksellä. Liikatoimintaan lääkitystä sai yli 7 000. Heistä useimmat ja kilpirauhassyöpäpotilaat siirtyvät myöhemmin vajaatoimintalääkitykseen.

Vaikuttaako jodin puutos kilpirauhassairauksiin, HUSin endokrinologian ylilääkäri Leo Niskanen ?

– Klassinen tapaus on struuma eli kilpirauhasen hyvälaatuinen liikakasvu, joka oli hyvin tavallinen ilmiö vielä viime sotien aikaan. Vanhemmilla ihmisillä on edelleen paljon kyhmystruumaa. Esiintyy sitä nuorillakin, mutta ei se pelkästään jodin puutoksesta johdu. Globaalisti jodin puutos on yhä iso ongelma. Se vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa esimerkiksi henkistä jälkeenjääneisyyttä.

Onko struuma lisääntynyt Suomessa?

– Tarkkaa tietoa struuman lisääntymisestä ei ole. Jos jodiasiaa ei olisi korjattu, sen yleistyminen olisi ollut melko todennäköistä. HUSissa tehdään noin 700 kilpirauhasleikkausta vuosittain, mutta niitä tehdään muutenkin kuin struuman vuoksi. Jos haluttaisiin selvittää struuman esiintyvyys väestössä, se vaatisi ultraäänipohjaisen tutkimuksen ja seurannan.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy paljon, onko sillä yhteyttä jodin puutokseen?

– Sen on epäilty lisäävän struumaa ja vajaatoimintaa. Seuduilla, joissa on kohtalaista jodin puutosta, on esiintynyt kyhmyistä struumaa ja liikatoimintaa.