Teema

Voiko maassa olevia havuja ottaa metsästä?

Saako maassa olevia havuja ottaa metsästä, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Miliza Malmelin?

– Maahan pudonneita risuja, lehtiä, neulasia, tuohta ja kaarnaa voi kerätä jokamiehenoikeudella.

Voiko ottaa sammalta tai jäkälää?

– Sammalta ja jäkälää ei saa ottaa ilman maanomistajan lupaa.

Jokamiehen oikeuksissa sanotaan, ettei kaatunutta puuta saa ottaa. Saako kaatuneesta puusta ottaa havunoksia?

– Eläviä tai kuolleita puita ei saa kaataa tai vahingoittaa, eikä niistä saa ottaa varpuja, oksia, juuria, tuohia, kuoria, lehtiä, niiniä, pihkaa tai muita puun osia ilman maanomistajan suostumusta. Myöskään kaatuneesta puusta ei saa ottaa havuja ilman maanomistajan suostumusta.

Mitä jos huomaa omassa metsässä jokamiehen oikeutta käytetyn väärin?

– Maanomistaja voi ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle asiaan liittyvästä rangaistusvaatimuksesta. Kyseessä on asianomistaja-asia, jonka poliisi tai syyttäjä voi ottaa tutkittavakseen vain maanomistajan esittäessä rangaistus- tai korvausvaatimuksen.

Kuinka hyvin kansalaiset tuntevat jokamiehenoikeudet?

– Ympäristöministeriö teetti vuonna 2006 selvityksen jokamiehenoikeuksien toimivuudesta. Vastaajista 39 prosenttia oli sitä mieltä, että jokamiehenoikeudet toimivat erittäin hyvin ja 58 prosenttia vastaajista katsoi niiden toimivan melko hyvin. Vain prosentti kyselyyn vastanneista piti jokamiehenoikeuden toimivuutta huonona. Siihen nähden kuinka paljon oikeuksia hyödynnetään, konfliktitilanteita syntyy vähän.

Päivän lehti

11.7.2020