fbpx

Tietosuojalausunto

Ymmärrämme Hämeen Sanomat -konsernissa, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tässä Tietosuojalausunnossa

  • Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi,
  • Kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi,
  • Autamme sinua ymmärtämään kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä mitä oikeuksia sinulla on.
  • Tarkemmat tiedot asiakasrekistereiden sisällöstä löydät tietosuojaselosteiden edelliseltä sivulta.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa (päivitetty 09.05.2018) sovelletaan, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Hämeen Sanomat -konsernin palveluiden kautta.

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Hämeen Sanomat -konsernin tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Kuinka keräämme henkilötietoja?

Hämeen Sanomat -konserni tarjoaa monenlaisia palveluita.  Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamiimme palveluihin.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin kun ostat palveluitamme tai kirjaudut palveluihimme, tilaat uutiskirjeemme tai olet meihin yhteydessä.

Syntyvät palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa  kun olet asiakkaanamme esim. tilaushistoria.

Saamme muista lähteistä, kuten julkisesti saatavilla olevista rekistereistä esim. Postin rekisteristä.

Henkilötietojen luovuttaminen Hämeen Sanomat -konsernille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle palveluitamme.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Hämeen Sanomat Oy
Y-tunnus: 014664-3
Postiosoite: PL 530, 13111 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna
Puhelin: 03 61511
Mihin henkilötietoja käytetään?

Hämeen Sanomat Oy käyttää asiakasrekisterien nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittääkseen tuotteitaan. Käyttäjä voi antaa verkkopalvelussa suostumuksensa siihen, että Hämeen Sanomat Oy voi käyttää ja siirtää asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai siirron suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomat Oy:n asiakaspalveluun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Hämeen Sanomat Oy:n rekisteröityjä ovat Hämeen Sanomat Oy:n asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppaneiden edustajat. Tavanomaiset henkilötiedot koostuvat rekisteröityjen yhteystiedoista ja laskutustiedoista.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?
  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, markkinointiluvat ja –kiellot
  • Muut palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät tiedot
  • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot, kuten tilaajatutkimukset ja arvonnat
Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Hämeen Sanomat Oy ei luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille ilman erikseen asiakkaalta kerättyä suostumusta.

Konserniyhtiömme (Aina Group Oyj) voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin kuten hoitaakseen talous- ja palkkahallinnon.

Hämeen Sanomat Oy käyttää palveluiden toimittamiseen muita yhtiöitä, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi jakeluyhtiöt, maksuvalvontayhtiöt). Nämä yhtiöt käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella.

Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalainsäännön mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille ja näiden neuvonantajille.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena tilaajajärjestelmästämme lähtevä sähköpostimarkkinointi. Koska markkinointipalvelun tarjoaja on yhdysvaltalainen, siirrämme asiakkaan sähköpostiosoitteen Yhdysvaltoihin palveluntarjoajalle. Muita tietoja ei siirretä. Siirron perusteena EU-US Privacy Shield -järjestely.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Tarkemmat ajat löydät rekisterikohtaisista tietosuojaselosteista.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä. Poikkeuksena työnhakuprosessimme, jossa säilytämme työhakemuksia 2 vuotta mahdollisia syrjintäpykälän alaisia epäyhdenvertaiseen asemaan johtavia riita-tilanteita varten.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Hämeen Sanomat Oy työskentelee jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi.

Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Koulutamme henkilökuntaamme ja huolehdimme tilaturvallisuudesta, kuten lukituksista. Tietoteknisen ympäristön osalta siirrämme henkilötietoja salattujen yhteyksien avulla.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin.

Hämeen Sanomat Oy pyrkii valvomaan sopimuskumppaneitaan ja alihankkijoitaan ja heidän teknisiä ja organisatorisia turvatoimia säännöllisesti ja vaatii ajantasaiset tekniset toteutukset kumppaneiltaan.

Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Hämeen Sanomat Oy on rekisterinpitäjänä suorittanut henkilötietojen käsittelyn riskiarvion, eikä ole havainnut merkittäviä riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti Hämeen Sanomat Oy:n henkilökunta. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisterikohtaisista tietosuojaselosteista.

Henkilötietoja käsittelevät myös Hämeen Sanomat Oy:n puolesta toimivat alihankkijat ja sopimuskumppanit, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Tarkemmat tiedot alihankkijoista ja sopimuskumppaneista löydät rekisterikohtaisista tietosuojaselosteista.

Kuinka saan tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?
Päivitämme tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.
Rekisterinpitäjän valvontaviranomainen ja yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi