fbpx
Uutiset

29.9.2006 - Kuntauudistus patistaa kuntia yhdistymisiin ja yhteistyöhön

Pitkään valmistellulla kuntauudistuksella aiotaan paimentaa ja painostaa kuntia yhteistyöhön. Noin sata nimeltä mainittua kaupunkia ja kuntaa on saamassa velvoitteen petrata yhteistyötään maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä. Samoin niiden on haarukoitava sitä, miten palvelujen käyttöä yli kuntarajojen voitaisiin parantaa.

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (kesk.) muistuttaa, että yhteistyösuunnitelman teko ei velvoita esimerkiksi yhteisten palvelujen tuottamiseen tai kuntaliitoksiin.

– Ne asiat pitää ratkaista erikseen, Manninen sanoi esitellessään hallituksen torstaina yksimielisesti hyväksymää uudistusesitystä.

Kuntaministerin povaus on, että kuntien määrä joka tapauksessa tippuu tämän ja seuraavan valtuustokauden aikana noin sadalla.

Yhteistyöselvityksessä on mukana pääkaupunkiseutu sekä 16 muualla Suomessa sijaitsevaa suurta tai suurehkoa kaupunkia. Hallituspuolueet kiistelivät loppumetreille asti siitä, mitkä näiden maakuntakaupunkien ympäryskunnista otetaan mukaan. SDP mieli pitkää, keskusta lyhyttä listaa.

Mannisen mukaan itse kunnista osa halusi ehdottomasti listalle, osa ehdottomasti ei.

Ympäryskuntien määrä kasvoi lopulta 82:een. Suppeimmillaan yhteistyökuntia luetellaan kaksi (Mikkeli) ja enimmillään kymmenen (Oulu).

Mannisen mukaan muutkin kunnat voivat toki tehdä selvityksiä, jos yhteistä intoa löytyy.

– Mutta pois siltä listalta ei pääse.

Uudistuksessa on kyse kaikkien aikojen suurimmasta kuntapalvelujen remontista. Tavoitteena on, että kuntien vastuulla olevat palvelut järjestetään tulevaisuudessa sekä väestömäärällä että rahalla mitattuna kyllin tukevalla pohjalla. Peruslinjoista päästiin sopuun kesäkuussa.

Nopeita liitoksia porkkanarahalla

Kuntaliitoksiin houkutellaan rahalla. Yhdistymisten perusavustus on pienimmillään kaksi ja suurimmillaan neljä miljoonaa euroa.

Avustukseen tehtiin porrastettu lisäosa, joka suosii nopeita yhdistymisiä ja useiden kuntien liitoksia. Rahaporkkana on isoimmillaan, kun uuteen kuntaan tulee yli 20 000 asukasta ja mukaan liittyvistä kunnista muiden kuin suurimman kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä on yli 10 000.

Vuoden 2009 jälkeen tämä rahantulo niukkenee ja vuoden 2013 jälkeen loppuu kokonaan.

Työntekijöiden irtisanomissuojasta kesäkuussa tehtyjä kirjauksia selkeytettiin niin, että suoja kattaa kuntaliitosten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden lisäksi myös mm. erikoissairaanhoidon kuntayhtymät.

Esityksessä linjataan vähimmäisasukasluvut perusterveydenhuollosta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaaville alueille. Pienet kunnat voivat joko liittyä yhteen tai hoitaa näitä palveluja yhteistoiminta-alueina.

Laajaa väestöpohjaa edellyttävissä palveluissa kuten erikoissairaanhoidossa maa jaetaan sairaanhoitopiirejä vastaaviin kuntayhtymiin.

Puitelain valmistelun aikana kiivailtiin valtion viimekätisestä oikeudesta puuttua pahimmassa talousahdingossa rypevien kuntien asemaan. Esityksen mukaan pakkoliitoksia ei ensi alkuun tule, mutta nekin häämöttävät vaihtoehtona vuonna 2009, jos vapaaehtoisuuteen pohjaava malli ei tehoa.

Tuoreessa peruspalveluohjelmassa arvioitiin, että näitä syvissä talousongelmissa uivia kuntia olisi 20-30. Valtaosa näistä on hyvin pieniä kuntia. (STT)

Seudun kuuden kunnan liitoksesta tulee yli 12 miljoonan avustus

Hämeenlinnan seudulle mahdollisesta kuntaliitoksesta tulevat porkkanarahat ovat tarkentuneet. Seudun kehittämispäällikkö Aija Tuimala kertoo, että kuuden kunnan liitoksesta on luvassa 12,42 miljoonan euron porkkanaraha kolmen ensimmäisen liitosvuoden aikana.

-¿Korotettu avustus on on voimassa vuosina 2008 ja 2009 tapahtuvissa liitoksissa. Sen jälkeen on selvä lasku tiedossa.

Lisäksi korvataan valtionosuuksien menetyksen viiden vuoden ajan. Myös työntekijöiden palvelussuhdeturva on viisi vuotta. Jos työntekijä ei suostu muuttuviin työtehtäviin, hänet voidaan kuitenkin irtisanoa.

Aija Tuimala kertoo, ettei puitelakiesitykseen ole kesäkuun jälkeen tullut juurikaan muutoksia.

-¿Uutta on se, että siirtymäaika liitoksen jälkeen lyhenee viidestä kolmeen vuoteen. Paljon puhuttu 20¿000 asukkaan raja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisessä on tiukentunut, eikä jätä tulkinnanvaraa.

– Hämeenlinnan kaupunkiseutuun kuuluvat myös Hattula ja Janakkala. Omasta hankkeestamme huolimatta koko seudun tulee ensi syyskuuhun mennessä laatia suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä parannetaan kuntarajat ylittäen.

Seudun kehittämispäällikkö Aija Tuimala on helpottunut, että puitelakiesitys saatiin eduskunnalle ennen kuin Hämeenlinnan seudun kunnat Hattulaa lukuun ottamatta päättävät mahdollista suurkuntaa valmistelevasta sopimuksesta.

-¿Alun pitäen esityksen piti olla valmis maaliskuussa. Sen mukaan aikoinaan laadimme aikataulumme, kun suurkuntaa lähdettiin selvittämään. (HäSa)

Kuntauudistuksen aikataulua:

– Eduskunta aloittaa kuntauudistusta koskevan lähetekeskustelun ensi tiistana.
– Uudistusta ohjaavien lakien on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta.
– Jokaisen kunnan on tehtävä kesäkuun loppuun 2007 mennessä selvitys ja suunitelma siitä, miten uudistus totetutetaan kunnassa.
– Pääkaupunkiseudun ja 16 kaupunkiseudun ympäryskuntineen on laadittava maankäyttöä, asumista, liikennettä ja palvelujen käyttöä koskevat suunnitelmat elokuun loppuun 2007 mennessä.
– Valtioneuvosto antaa vuonna 2009 eduskunnalle selonteon uudistuksen etenemisestä.

Menot