Uutiset

Äänestämisen pieni ihme

Kuinka vaatimattomalta ja merkityksettömältä se tuntuukaan, että pitäisi mennä äänestämään.

Kuinka ne pienet numerot siinä lapulla voisivatkaan olla niin suuria arvoltaan, että tulee mennä vaaliuurnalle ja kirjoittaa ne numerot siihen lappuun, joilla itse uskoo olevan suurimman merkityksen tulevaisuudelle. Sitä ei voi selittää ja siinä se äänestämisen pieni ihme on.

On uskottava siihen mitä tekee ja on uskottava, että se merkitsee.

Usko tähän pieneen suoritukseen ja sen merkitykseen on kuitenkin pieni uhraus sen rinnalla, että meidän tulisi jollakin toisella tavalla puolustaa omaa oikeuttamme inhimilliseen elämään.

Kun se vaalilappu toimitettiin kotiisi käytettäväksesi sitä ei pidä katsoa palana paperia, johon sinulla on oikeus ottaa joko myönteinen tai kielteinen kanta.

Pidä hetki sitä ilmoitusta vaalioikeudestasi kädessäsi ja anna historian kertoa sinulle mitä sen lipukkeen eteen on tehty, jotta sinä saat oikeuden olla päättämässä.

Anna historian luoda hetki sinulle mielikuvaa maasta, jossa elätettiin unelmaa paremmasta tulevaisuudesta omille lapsillemme. Haluttiin lahjoittaa jotain pysyvää, jota aika ei haalista ja jonka arvoa ei historian kulku murra.

Eivät äänestämällä luoneet oikeutta olla vaikuttamassa aidosti ja oman mielipiteesi johdattamana. Joutuivat tekemään paljon enemmän, joutuivat antamaan jotain sellaista, johon me emme pysty edes mielikuvissamme todellista kuvaa luomaan. Mutta yhtä kaikki se tehtiin.

Meillä on perintö, jota ei aika haalista ja jonka arvoa ei historian kulku murra.

Meillä on käytössämme äänestämisen pieni ihme.

Voit hyvin helposti tuhahtaa tälle kirjoitukselle mutta ei se silti poista sitä tosiasiaa, että äänestämisen pieni ihme pitää tämän maan ja nykyään laajemmin koko Euroopankin rauhallisena ja tasavertaisesti kehittyvänä.

Luottamus äänestämällä jaettavaan vallankäyttöön on niin horjumaton ja laajasti ymmärretty, ettei yksikään eturyhmä katso tarpeelliseksi millään muulla tavalla yrittää muuttaa poliittista suuntaamme vaikka hyvin tiedämme siihen mahdollisuuksia olevankin. Siihen luotetaan, koska äänestäminen ei tarkoita lopullisuutta vaan jos osoittautuu, että edellisellä kerralla valinnat eivät olleet oikeita voi valinnat muuttaa seuraavalla kerralla. Mikään muu vallankäytön menetelmä ei suo tätä mahdollisuutta.

Ensi sunnuntaina on europarlamenttivaalien virallinen äänestyspäivä. On erinomainen mahdollisuus käyttää äänestämisen pientä ihmettä suomalaisen ja eurooppalaisen politiikan suuntaviivojen määrittämiseksi.

On mahdollisuus käyttää perintöä, jossa on valta mukana ja joka ei säily varjelemalla sitä käytöltä vaan jonka arvo kasvaa mitä useammin sitä käytetään ja mitä useammissa käsissä se kuluu.

Toivon, että meillä Hämeessä ovat maan suurimmat äänestysluvut ja oma edustaja Brysselissä, sillä siihen meillä on mahdollisuus.

Risto Korkalo

kansalaisvaikuttaja (sd.)

Riihimäki

Mainos