Uutiset

Äänestysralli toi yhden muutoksen

Lopen valtuusto keskusteli maanantai-iltana pitkään hoitohenkilöstön määrästä ja jaksamisesta kunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Huoli liittyi kunnan vanhainkotiin eli Eedilään, joka muuttuu ensi vuonna tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Esimerkiksi keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Marja Ukkola ihmetteli, miksei talousarviossa eikä lähivuosien taloussuunnitelmassa ole varauduttu lisäämään henkilöstöä Eedilään.

Raili Vuorinen (sd.) käsitteli puheenvuoroissaan sekä vanhustenhuollon mitoitusta että lasten päivähoidon suunnitelmia. Hän muun muassa kummasteli sitä, että uusia virkoja perustetaan ainoastaan varhaiskasvatukseen, vaikka vanhustenhuollossa henkilöstömitoitus hipoo suositusten alarajaa.

Varahenkilöitä tarvittaisiin

Vuorinen esittikin, että vanhustenhuoltoon olisi palkattu ensi vuonna kolme vakituista varahenkilöä. Heidän palkkarahansa hän olisi ottanut sijaisten palkkaamiseen varatusta määrärahasta.

Varhaiskasvatuksen puolella Vuorinen taas olisi myöhentänyt toimien vakinaistamista. Samalla hän myös esitti laajan selvityksen tekemistä koko kunnan päivähoitoverkosta. Hän myös vastusti suunniteltua ryhmäperhepäiväkodeista luopumista.

Perusturvajohtaja Riitta Lehtinen kertoi, että ensi vuoden aikana tehdään selvitys vanhustenhuollon henkilöstötarpeesta ja palvelurakenteesta. Siksi uusia työntekijöitä ei nyt esitetty budjettiin eikä myöskään lähivuosien taloussuunnitelmaan.

Vasemmiston valtuutetut sekä muutama kokoomuksen ja keskustan valtuutettu kannattivat Raili Vuorisen esityksiä, mutta valtuutettujen enemmistö oli kunnanhallituksen linjausten kannalla.

Seitsemän äänestystä

Valtuusto äänesti budjettikokouksessaan kaikkiaan seitsemän kertaa. Äänestyksistä yksi tuotti rahallisen muutoksen budjettiin. Anne Hakkaraisen (kesk.) ehdottama 6 800 euron suuruinen koulujen kuljetusraha hyväksyttiin äänin 25-7 (kolme tyhjää).

Harri Korhosen (kesk.) esitys yläkoulun 7.-luokkalaisten opetusryhmistä äänestettiin kumoon. Ryhmiä on nyt viisi ja ensi syksynä ne on tarkoitus yhdistää neljäksi, mitä Korhonen vastusti.

Valtuusto hyväksyi Marja Peltomäen (kesk.) esityksen, jonka mukaan ensi vuoden aikana selvitetään Loppi-lisän tulosidonnaisuuden kriteerit seuraavan vuoden budjetin valmistelua varten. (HäSa)