fbpx
Uutiset

Aasian ja Euroopan rahti saattaa jatkossa kiertää Suomen kautta – "kiinalaisten kanssa käyty keskusteluja"

Suomesta suunnitellaan Aasian ja Euroopan välisen tavarakaupan yhteyspistettä. Kiinan kanssa on jo käyty keskusteluja.
Digitalisaatio on tuonut uusia mahdollisuuksia liikennepalveluihin, joita suomalaiset kehittävät yhteistyössä myös muiden valtioiden kanssa.

Etelä-Suomesta puuhataan uutta tavaroiden kauttakulkupistettä Aasian ja Euroopan välille.

Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin, tietojohtaja Juha Kenraali kertoo, että lännen ja idän välisen kaupan tavarakuljetuksen tehostamista koskeva esiselvitys on valmistunut kesän lopulla.

– Suomella olisi hyvä mahdollisuus olla niin sanottu hubi Euroopan ja Aasian välillä. Maantieteellisesti täältä on lyhin matka Aasiaan.

Hubilla hän tarkoittaa yhteyspistettä, jonne lento-, juna-, maantie- ja laivaliikenne keskittyisivät. Yhteyspisteeseen tuotaisiin siis eri liikenneyhteyksillä tavaraa Aasiasta ja vietäisiin eteenpäin Keski-Eurooppaan. Ja toisin päin.

– Sillä olisi merkitystä Suomen kansantaloudelle. Se vahvistaisi Suomen asemaa ja tunnettavuutta, alan työpaikat lisääntyisivät. Tarkkoja lukuja ei ole, mutta merkittävistä määristä puhutaan.

Aasiassa ajatuksesta ollaan oltu jo kiinnostuneita.

– Kiinalaisten kanssa on käyty keskusteluja. Kouvolasta Kiinan Xi’aniin menee jo raide, muistaakseni juna per viikko tällä hetkellä. Tarkoitus on, että juna menisi päivittäin suuntaan ja toiseen.

Osa Suomen ja Venäjän liikenneministeriöiden pitkäaikaista yhteistyötä

Esiselvitys aloittiliikennepalvelujen kehittämistä koskevan Corridor as a Service (CaaS) -hankkeen tämän vuoden alussa.

Julkiselta sektorilta hankkeessa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos, Viestintävirasto, Suomen kasvukäytävä, Pohjoinen Kasvuvyöhyke, Etelä-Karjalan liitto ja Tulli sekä kaupungeista Tampere, Vantaa ja Turku. Yrityksistä hankkeessa mukana ovat Vediafi, VTT, Nokia, Infotripla, Dynniq, Indagon ja YTL.

Hanke on osa Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän liikenneministeriön pitkäaikaista yhteistyötä älyliikennepalveluiden kehittämiseksi.

– Tässä on sekä Suomen sisäistä että valtioiden välistä yhteistyötä. Tavalliset liikenneväylät liikkuvat rajoista riippumatta eli Suomea pitkin pääsee Venäjän kautta Kiinaan. Siksi tässä on yhteistyötahoja muissa maissa, Kenraali toteaa.

Rajanylityksiin liittyvää digitalisaatiota halutaan hänen mukaansa kehittää niin itään kuin länteen Ruotsista Norjaan.

– Sujuvoituessaan se toisi hirvittävästi nopeutta ja aikasäästöä koko ketjulle.

Digitalisaatio mahdollistaisi pienyrittäjät mukaan idän kauppaan

Kenraalin mukaan myös Suomessa on monia laadukkaita tuotteita, joista ollaan esimerkiksi Aasiassa äärimmäisen kiinnostuneita.

– Meillä on pieniä tekijöitä, jotka internetin välityksellä voivat olla globaalisti kaikkien kanssa tekemisissä. Pyrimme kehittämään kokeilujen avulla ratkaisuja, joilla he saisivat tuotteet ovelta ovelle mahdollisimman helposti ja yksinkertaisesti.

Esiselvityksen jälkeiset askeleet on jo otettu.

– On perustettu Caas-operaattori, joka lähtee tarjoamaan pieniä ja isoja kuljetuksia niin, että ne ovat osa muuta kokonaisuutta. Esimerkiksi kun junanvaunua lähdetään täyttämään, pientä määrää ei ole tarkoituksenmukaista lähteä viemään Suomesta vaikka Kiinaan. Jos kontista voisi varata pienen osan, se voisi olla pienille toimijoille ratkaisu viedä pieniä määriä ulkomaille, Kenraali kuvailee.

Varauksen voisi tehdä esimerkiksi netissä, ja kun kontti olisi täynnä, se voisi jatkaa Suomesta eteenpäin.

Mikä on Caas?

Corridor as a Service (CaaS) on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä toimiva hanke, jonka päämääränä on tavaralogistiikan ja uusien logistiikan palvelujen kehittäminen. Niiden avulla Suomesta pyritään luomaan kansainvälistä hubia.

Tavoitteena on kehittää logistiikkapalveluita etenkin lännen ja idän välisen kaupan tehostamiseksi, tuottaa aika- ja polttoainesäästöjä sekä parantaa kuljetusten täyttöastetta älykkään teknologian avulla.

Trafin Liikennelabra koordinoi hankkeen esiselvityksen, jonka faktojen ja markkinointimateriaalin perusteella yritykset lähtevät nyt investoimaan älykkään käytävän ja logistiikan keskuksen, Corridor as a Servicen, syntymistä Suomeen.

Corridor as a Service mahdollistaa myös siirtymisen infrastruktuuriin perustuvasta liikenteenhallinnasta älykkääseen eri järjestelmien ja ajoneuvojen väliseen kommunikointitapaan.

Menot