Uutiset

Ahvenistosta uusi Aulanko?

Kaupunki lähtee etsimään vuosikausia uinuneelle Apparalle uusia palveluja ja toimintaa yhdessä elinkeinoelämän sekä urheilu-, kulttuuri- ja luontoihmisten kanssa.

– Nyt on hyvä aika nostaa sen mahtavat mahdollisuudet esille, uskoo kaupungin ympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä vastaava tilaajajohtaja Päivi Saloranta, joka kuuluu Ahveniston tulevaisuuden näkymiä pohtivaan työryhmään.

Tavoitteena on koota yhteen virkamiesten lisäksi elinkeinoelämän edustajia sekä urheilu-, kulttuuri- ja luontoihmisiä miettimään, mitä kaikkea toimintaa Apparalle voisi jatkossa sijoittua.

– Olemme tarkastelleet aluetta tähän mennessä lähinnä maankäytön ja joidenkin yksittäisten hankkeiden kuten moottoriradan kannalta, mutta nyt on tarkoitus niputtaa kaikki eri näkökulmat yhteen yhteiseen kokonaissuunnitelmaan, Saloranta kertoo.

Hän odottaa työryhmältä ennakkoluulottomia ideoita. Työryhmä on valmisteluelin, jonka esityksistä ja konkreettisista päätöksistä vastaavat aikanaan sitten kaupungin luottamushenkilöt.

Kaupallisia mahdollisuuksia
Mitä uutta Ahvenistolle voisi sitten tulevaisuudessa tulla? Salorannalla ei ole siihen valmista vastausta, mutta ainahan voi leikkiä ajatuksella.

Saloranta näkisi Ahveniston mielellään Aulangon kaltaisena liikuntaan, virkistykseen ja matkailuun keskittyvänä alueena, jolla on oma, vahva brändinsä.

– Tarjontaa ja toiminnallisuuden tasoa on nostettava. Ahvenistossa on paljon potentiaalia, jota voisi hyödyntää nykyistä enemmän. Sitä tulee myös markkinoida aktiivisesti, Saloranta pohtii.

Hän nostaa esimerkiksi maauimalan, jonka kunnostaminen alkaa näyttää yhä todennäköisemmältä. Salorannan mielestä historiallista olympiapaikkaa kannattaa myös aktiivisesti nostaa esille.

– Uimarannan ympärille voisi järjestää monenlaista rakentamista ja tapahtumaa, josta voisivat vastata erilaiset toimijat. Eiväthän kaikki palvelut kuulu kaupungin tehtäviin, alue tarjoaa myös kaupallisia mahdollisuuksia, Saloranta toteaa.

Lähialueen toimijoiden kannattaa pohtia myös synergiaetuja. Yhtenä mahdollisuutena Saloranta näkee vaikkapa Kirstulaan nousevan autotalon ja Ahveniston moottoriradan välisen yhteistyön.

Päätöksiä kevään aikana
Työryhmä visioi Ahveniston mahdollisia tulevaisuudennäkymiä muutaman kuukauden ajan. Sen jälkeen asia siirtyy poliittisille päättäjille, jotka ottavat kokonaisuuteen kantaa vielä tämän kevään aikana.

Saloranta uskoo, että visio poikii aikanaan erillisiä projekteja niin maankäytön kuin elinkeinoelämänkin puolelle.

– Mietittäväksi tulee varmasti esimerkiksi kaupunkirakenteen kysymykset. Kuinka myös muut kuin paikalliset löytävät alueelle, miten liikenne järjestetään ja tarvitaanko muutoksia esimerkiksi tiestöön ja ulkoilureitteihin, Saloranta heittää esimerkkejä esiin todennäköisesti nousevista kysymyksistä. (HäSa)