Uutiset

Aikalisä tolkuttomiin jätevesimääräyksiin

Vuonna 2014 voimaan tuleva asetus haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamisesta on varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun tunne voittaa järjen. Nekin poliitikot, jotka suhtautuivat asiaan epäillen, taivuteltiin muutoksen taakse pitkällä siirtymäajalla. Vuonna 2004 hyväksytty asetus antaa vanhoille kiinteistöille remonttiaikaa kymmenen vuotta.

Nyt viranomaiset yrittävät pyristellä eroon sekavasta sopasta, mutta kukaan oikein tunnu tietävän, miten se kävisi.

Vasta noin neljäsosa asetuksen tarkoittamista kiinteistöistä, vapaa-ajan asunnoista ja syrjäkylien mummonmökeistä on varustettu puhdistusjärjestelmällä. Kansalaisille syntyi käsitys, että jokaiseen kiinteistöön pitää asentaa kalliit laitteet. Tätä ajatusta vahvistivat liukasliikkeiset myyntimiehet, jotka paikoin esiintyivät kuin viranomaiset konsanaan. He myivät jopa kymmenentuhannen euron hintaisia puhdistuslaitoksia ihmisille, joiden kiinteistöihin ne ovat ylimitoitettuja.

Nyttemmin kuntia on ohjeistettu käyttämään harkintaa ja myöntämään lisäaikaa ikääntyneille ja vähävaraisille ihmisille. Joissakin kunnissa kiinteistönomistaja on saanut lykkäystä neljä vuotta vain ilmoittamalla asiasta, toisin paikoin suhtautuminen on suoraviivaisen nihkeätä eikä poikkeuksia tai lievennyksiä ole herunut.

Tänä kesänä ympäristöministeriössä on valmisteltu muutosta ympäristönsuojelulakiin. Yli 68-vuotiaat asukkaat aiotaan vapauttaa kokonaan uusista velvoitteista ja poikkeusluvan saisivat mahdollisesti varattomat, pitkäaikaistyöttömät ja vammaiset, joille kallis investointi on mahdoton.

Oman lisänsä sekavaan tilanteeseen toi kesällä Rakennusmaailmassa julkaistu testi. Sen mukaan kahdeksasta yleisesti käytössä olevasta pienpuhdistamosta vain yksi poisti jätevedestä ravinteita määräysten mukaisesti.

Eilisessä Hufvudstadsbladetissa entinen ympäristöministeri Jan-Erik Enestam (r.) kertoo tulleensa ympäristöministeriön virkamiehen harhauttamaksi esitellessään uudistuksia haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamiseen. Virkamies oli laatinut virheellisiä laskelmia päätöksenteon pohjaksi joko tahallaan tai tietämättään. Niin tai näin, muutokset valmisteltiin väärien tietojen varassa, mikä on ilman muuta vakava virhe.

Hallitus lupasi ensi vuoden budjettiin miljoonan euron määrärahan uusien määräysten valtakunnalliseen neuvontaan jo aiemmin myönnetyn miljoonan lisäksi. Tästä huolimatta epätietoisuus jatkuu, sillä kunnat, joiden kuuluu neuvoa, valvoa ja tarkastaa, tulkitsevat jätevesiasetusta kovin kirjavasti.

Koska tilanne on erittäin sekava ja käytännöt maan eri puolilla vaihtelevat, ympäristöministeriön olisi viisainta puhaltaa peli kokonaan poikki. Määräykset kannattaa valmistella rauhassa uudestaan ja kuntien viranomaisille on laadittava yksiselitteiset soveltamisohjeet. Niitä, jotka jo ennättivät uusia jätevesijärjestelmänsä ehkä tarpeettomasti ja kalliiseen hintaan, tuskin uudet ohjeet lohduttavat.