Uutiset

Äimäjärvelle valmistui neljäs laskeutusallas

Kalvolassa sijaitsevan Äimäjärven valuma-alueelle on rakennettu neljäs laskeutusallas. Allas on valmistunut järven itäpuolelle Kankaisten peltoalueelta laskevaan ojaan.

Laskeutusaltaalla pyritään vähentämään Äimäjärveen kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Lisäksi allas rikastuttaa maisemaa ja luontoa. Vesiensuojelutoimilla tähdätään siihen, että Äimäjärven tila paranee ja esimerkiksi sinileväkukinnat vähenevät.

Laskeutusaltaan rakentaminen on osa Järki-hanketta, jolla pyritään edistämään Kanta-Hämeen järvien kestävää kehitystä. Järki-hanketta vetää Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto, ja mukana on kahdeksan järveä.

Äimäjärvellä tehtäviä toimenpiteitä rahoittavat Kalvolan kunta, Äimäjärven suojeluyhdistys, Kalvolan metsästysseura ja ympäristöosasto. (HäSa)

Päivän lehti

27.1.2020