Uutiset

Aina Group jakaa 60 euroa osinkoa

Aina Group Oyj jakaa 60 euroa osinkoa yhtiön kustakin osakkeesta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille 9.5.

Osingon täsmäyspäivä on 29.4. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka tuolloin on merkitty omistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen osakasluetteloon.

Aina Groupin yhtiökokous päätti osingosta Hämeenlinnassa tiistaina. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Tapani Hellsténin, Juhani Hongan, Arto Kajannon, Pertti Lahervuoren ja Jouko Tuomolan. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Olli Liusjärvi ja Kaisa Vikkula.

Aina Groupin tytäryhtiö Hämeen Sanomat Oy piti myös yhtiökokouksen tiistaina. Hämeen Sanomat jakaa 1,5 euroa osinkoa kustakin osakkeestaan. Osingonjako alkaa Nordean konttoreissa maanantaina 2.5.

Yhtiökokous valitsi Hämeen Sanomien hallituksen uusiksi jäseniksi Simo Moision ja Panu Ala-Nikkolan. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Matti Puotila ja Reijo Syrjäläinen valittiin uudelleen. (HäSa)

Menot